Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
23.12.2019
Прессъобщение - адм. дело № 371/2019 г. [ още ... ]

 

ЗА СЪДА

§ § Административен съд - Кюстендил осъществява съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване.

§ Административен съд - Кюстендил разглежда жалби и протести срещу актове на областния управител, както и други актове, посочени в закон; произнася се по спорове за законосъобразността на подзаконови нормативни актове; проверява като касационна инстанция съдебни актове, постановени по административни дела и разглежда молби за отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела.

§ Съгласно разпоредбата на чл. 26 ал. 1 от Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища, в Административен съд – Кюстендил се прилага компютърно разпределение на делата на случаен принцип в рамките на обособените в съда съдебни състави /отделения/

§ Уебстраницата на Административен съд - Кюстендил функционира от 2007 година. Тя е създадена, за да отговори на потребностите на гражданите, юридическите лица и административните органи от широк достъп до информация във връзка с правораздавателната дейност на съда.

ЗА СЪДА
История
Съдебен район
Председател
Структура
Съдии
Съдебни зали
Банкови сметки
Адрес и телефони
Галерия
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас