Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
23.12.2019
Прессъобщение - адм. дело № 371/2019 г. [ още ... ]

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ


Иван Христов Демиревски

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
КЮСТЕНДИЛ
 

 

Съдия Иван Демиревски e с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
Завършва Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” през 1990 г.

Професионален път:
15.02.1994 -15.08 1994 г. –стажант съдия в Софийски градски съд
01.02.1995 -15.01. 1996 г. – митнически инспектор, отдел „Митническо разследване и разузнаване“ и отдел „Административно-наказателно производство"
15.01.1996 -14.02. 2007 г. –главен юрисконсулт Митница-Кюстендил
от 15.02.2007 г. – съдия в Административен съд – Кюстендил

С решение по Протокол № 16/22.05.2018 г. на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет е избран за административен ръководител – председател на Административен съд – Кюстендил.

Встъпва в длъжност на 04.06.2018 г.

ЗА СЪДА
История
Съдебен район
Председател
Структура
Съдии
Съдебни зали
Банкови сметки
Адрес и телефони
Галерия
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас