Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
21.02.2018
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ [ още ... ]

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ


Галина Атанасова Стойчева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
КЮСТЕНДИЛ
 

 

Съдия Галина Стойчева e с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
Завършва Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” през 1991 г.

През 2012 г. завършва магистърска програма по специалността “Международни отношения” и професионална квалификация – “Магистър по международни отношения – право на Европейския съюз” към Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски.

Професионален път:
1991 - 1992 г. – младши съдия в Окръжен съд – Кюстендил.
1992 - 1996 г. – съдия в Районен съд – Кюстендил.
1996 - 2006 г. – съдия в Окръжен съд Кюстендил, административно отделение.
от 03.01.2007 г. – избрана за административен ръководител - председател на Административен съд – Кюстендил с решение по Протокол № 54/20.12.2006 г. на Висшия съдебен съвет.

ЗА СЪДА
История
Съдебен район
Председател
Структура
Съдии
Съдебни зали
Банкови сметки
Адрес и телефони
Галерия
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас