Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
23.12.2019
Прессъобщение - адм. дело № 371/2019 г. [ още ... ]

 

Обяви за работа

КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” – 1 щатна бройка.

 

 Протокол - крайно класиране
 Протокол от проведен втори етап
 Протокол от проведен първи етап
 Методика за оценяване на кандидатите 

 

 Обява
 Заповед
 Длъжностна характеристика


Образци на документи:

 Заявление
 Декларация по чл.107а КТ
 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 136 от ПАС
 Автобиография

 

Нормативна уредба:

Правилник за администрацията в съдилищата

Етичен кодекс на съдебните служители

Закон за съдебната власт

ГПК

АПК


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВИ И КОНКУРСИ
Обяви за работа
Конкурси
Профил на купувача
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас