П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 26.07.2017 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на двадесет и шести юли две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

        

                  СЪДИЯ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА               

            

с участието на секретар: Ирена Симеонова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 223/2017 г.

докладвано от: съдия ПЕТРОВА

На именното повикване в 10.14  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, редовно уведомен, приведен от затвора Бобов дол.

ЗА НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - БОБОВ ДОЛ се  явява В К,  оправомощена със Заповед № Л-493 от 28.06.2017 г.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

В К : Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Уважаема г-жо Съдия, поддържам жалбата. С И.Я. си говорехме на висок тон и се скарахме. Много съм разсеян и забравях за какво се скарахме с И.. Имаше някакви интриги  в затвора, за интриги се скарахме. Спречкахме се с Я., сдърпахме се. И двамата започнахме едновременно да си посягаме. Посегнахме си един на друг. Така е, няма да лъжа. Сбихме се, нещо такова. Аз съм с чуждо тяло в корема, глътнах лъжица на 12 декември. Наказанието ми го наложиха през м. март 2017 г., а в карцера ме вкараха преди една седмица. Наказанието го отлагаха четири месеца. През това време постоянно ме водеха и преглеждаха на скенер заради лъжицата. Лъжицата е още в мен. Искаха ми обяснение и аз дадох обяснение пред началника на затвора за случилото се, за което съм наказан.

В К:  Уважаема г-жо Съдия, моля да бъде допуснат до разпит д-р Ч, който да изясни здравословното състояние на лишения от свобода. Твърдя, че отлагане изпълнението на наказанието е осъществено поради здравословни причини, за което представям 3 бр. медицински свидетелства, в които се съдържат данни за наличие на здравословни причини за отлагане на изпълнението на наказанието. Представям подробна медицинска справка от д-р Чаушев в оригинал и ксерокопия от формулярите за регистриране на  травматичните увреждания на лишен от свобода, за които са освидетелствани лицата Й.С.Т. и И.М.Я., непосредствено след сбиването. Тях ги представям с оглед на това,  че при наличие на каквито и да било травматични увреждания – физическо насилие, упражнено от лишените от свобода, съгласно заповед на министъра на правосъдието, указания на главния прокурор  и  окръжния прокурор сме длъжни да попълваме този формуляр  и съответно да изпращаме формуляра в Районна прокуратура – Дупница, което е и направено. Представям ксерокопия от доказателства за действително  упражнено физическо насилие между тях двамата.

Няма акт на началника на затвора, с който изрично да е отложено наказанието, но преценката е извършена фактически въз основа на  3 бр. медицински свидетелства от 04.04.2017 г., 11.05.2017 г. и 06.06.2017 г. Имаше периоди в рамките на периода на отлагане на наказанието, в които лицето беше на болнично лечение.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с Писмо изх. № 76 от 17.06.2017 г. на началника на затвора – Бобов дол писмени доказателствени средства, подробно описани в писмото.

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от ответника писмени доказателствени средства, а именно: Заповед № Л-493 от 28.06.2017 г., медицинска справка, изготвена от директора на МЦ при затвора гр. Бобов дол д-р Ч, 3 броя медицински свидетелства, съответно от 04.04.2017 г.,  11.05.2017 г. и 06.06.2017 г. и два броя формуляри за регистриране на травматични увреждания на лишен от свобода, съответно на Й.  С.Т. и И.М.Я..

ДОПУСКА до разпит свидетелите И.М.Я., С.Н. А,  Н.А.М., както и д-р Ч-  директор на МЦ при затвора - Бобов дол.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелите.

СНЕМА самоличност на свидетеля.

И. Г Ч - 62 години, българин, български гражданин, женен, неосъждан,

СЪДЪТ предупреди свидетеля за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК за даване на неверни показания. Същият обеща да каже истината.

СВИДЕТЕЛЯТ Ч:  Лишеният от свобода Т. е с чуждо тяло – лъжица в стомаха си от 8 месеца. В момента също е с лъжица в стомаха. В този период от м. януари до настоящия момент са организирани две хоспитализации на лицето с цел оперативно лечение за изваждане на чуждото тяло. И в двата случая лишеният от свобода е отказал оперативното лечение срещу подпис. Единият период на хоспитализиране е месец януари, когато констатирахме чуждото тяло и местоположението му, а вторият период е м. юни в друга болница. Освен тези хоспитализации лишеният от свобода трикратно през този период от време е консултиран с хирург в гр. Дупница, при които прегледи не е установен “остър корем” и други усложнения. Трикратно е отлаган от изпълнение наказанието му “изолиране в килия” с мотива не толкова, че има чудо тяло в корема, а поради това, че му предстои болнично лечение. Сега организираме престоя му в трета болница, като сега той е дал предварително съгласие, че ще се оперира. Това е болницата в гр. Кюстендил. Престоят на чуждото тяло в него има безсимптомно протичане, без усложнения. Трикратните контроли – рентгенографии не показаха динамика на придвижване на чуждото тяло, то си е в стомаха.  Стомахът е орган, който е с 2-3 литра обем и чуждо тяло много трудно може да даде някакво усложнение. Може да стои там с години. Единственото лечение е с операция.

Трикратно до мен беше поставян  въпросът от страна на началника на затвора заедно с цялата преписка по наказанието на лицето и медицинска документация дали може лицето да изтърпи наложеното му наказание - “изолиране в наказателна килия”. Трикратно аз предоставях преценка на началника на затвора, че лицето не може да престои съответния период от време в карцера, като преценката ми се подкрепяше със съответно медицинско свидетелство, затова и медицинските свидетелства  по преписката са три броя. Считах, че лицето не може да престои в наказателна килия с оглед необходимостта от това да бъде подготвен за хоспитализация и най-вече за хирургично лечение.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам въпроси към свидетеля.

В К: Нямам въпроси към свидетеля.

 

СЪДЪТ КОНСТАТИРА, че от затвора гр. Бобов дол са приведени  свидетелите И.М.Я. и С.Н. А.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на тези свидетели и снема тяхната самоличност.

С.Н. А -  изтърпяващ наказание “лишаване от свобода” в затвора гр. Бобов дол, осъждан, 22 години, неженен, българин, български гражданин.

СЪДЪТ предупреди свидетеля за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК за даване на неверни показания. Същият обеща да каже истината.

СВИДЕТЕЛЯТ А: Познавам жалбоподателя.  Й.Т. и И.Я. се скараха, но не знам за какво се скараха. Аз ги чух да се карат. Само си крещяха един на друг. След това старшините дойдоха и ги   разтърваха. Откараха ги долу, написаха по едно обяснение и оттам им дадоха карцер. Мисля, че това стана в килия № 4, шеста група.  Ние тогава с Й.  Т. бяхме в една килия. Обяснението, което ми показвате, съм го писал аз сам, това е моят почерк, виждам, че това е моят почерк. Двамата се сбиха И.Я. и Й.Т.. След това ги разтърваха. Това беше в килия № 4. Мисля, че нещо се бяха скарали за телефон. Я. дойде в нашата килия сутринта и търсеше телефон.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам въпроси към свидетеля.

В К: Нямам въпроси към свидетеля.

В залата влиза свидетелят И.М.Я..

СЪДЪТ СНЕМА самоличността на свидетеля:

И.М.Я. – изтърпяващ наказание “лишаване от свобода” в затвора гр. Бобов дол, осъждан, 27 години, неженен, българин, български гражданин.

СЪДЪТ предупреди свидетеля за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК за даване на неверни показания. Същият обеща да каже истината.

СВИДЕТЕЛЯТ Я.:  На 06.03.2017 г. с Й.Т. се сбихме. Не си спомням за какво се скарахме, но се скарахме и се сбихме. Това стана в тяхната килия № 4. Аз бях в килия № 2. Тръгнах сутринта на работа, влязох в четвърта килия, видях някои от тях и се заядохме, след това се сбихме с Й.Т..

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам въпроси към свидетеля. Няма да соча други доказателства.

В К: Нямам въпроси към свидетеля. Няма да соча други доказателства.

СЪДЪТ СЧИТА делото за изяснено от правна и фактическа страна и

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Уважаема г-жо Съдия, искам само да разбера, да така е, обърнаха ми внимание за лечението. Бях в болница един път. Върнах се оттам и съм говорил с лекаря, че съм отказал лечение. Имам малко дете на една година и съм стресиран, че влизам за трети път в затвора. Казах на лекаря, че ме боли корем и не мога да влизам в карцера, но дойде заповед от началника на затвора. Аз не съм виновен за това, че се сбихме. Той Ви каза, че е влязъл в килията ми, аз не съм влизал в неговата килия.

ЗА НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БОБОВ ДОЛ В К: Уважаема госпожо Председател, моля да бъде отхвърлена жабата на лишения от свобода Й.С.Т. като неоснователна и потвърдите заповедта на началника на затвора. Считаме, че преди налагане на дисциплинарното наказание е изяснено извършеното от лишения от свобода Й.  Т. нарушение, а именно налице е  физическа саморазправа между него и лишения от свобода И.Я., за което освен, че има приложени към преписката медицински свидетелства, са изготвени и формуляри за  травматични увреждания.

По отношение на лишения от свобода преди налагане на дисциплинарното наказание, началникът на затвора го е изслушал пред Комисия по разпределение, за което има приложен и протокол в подкрепа на изпълнените действия, визирани в разпоредбата на чл.105 от ЗИНЗС. Дадена му е възможност, дал е и обяснения. Считаме,  че нарушението е изяснено както от събраните докладни записки от служителите, така и снети писмени обяснения, а съответно и медицински свидетелства. Преди налагане на дисциплинарното наказание, началникът на затвора се е съобразил с характера и тежестта на извършеното нарушение, което не е маловажно, както и с поведението на лишения от свобода до този момент, който има и наказания, предвид на което е наложил наказание “изолиране в наказателна килия за срок от три денонощия” във връзка с дисциплинарно нарушение по реда на чл. 100, ал.2, т. 7 от ЗИНЗС и затова, че лишените от свобода са нарушили разпоредбата на чл. 97, т. 4, където е казано, че лишените от свобода не могат да упражняват физическо насилие помежду си, включително за разрешаване на възникнали конфликти  между тях. Преди да бъде изпълнено наложеното наказание “изолиране в наказателна килия”, лицето е освидетелствано от д-р Чаушев, който е преценил, че в момента не може да бъде изпълнено с оглед здравословното му състояние, поради което е отложил изпълнението. Докато изпълнението е отложено, сроковете, които са визирани съответно не текат, когато е отложено по здравословни причини, поради което и след преценка  на доктора в такъв период от време е изпълнено наказанието –“изолиране в наказателна килия”.

 Считаме, че по отношение на наложеното дисциплинарно наказание са спазени всички законови изисквания, поради което моля да бъде потвърдена заповедта на началника и отхвърлена жалбата като неоснователна.

 

СЪДЪТ след съвещание произнесе решението си, а именно: Оспорва се заповед № П-174/16.03.2017 г. на началника на затвора гр. Бобов дол, с която  е наложено наказание “Изолиране в наказателна килия за срок от 3 денонощия” на жалбоподателя  Й.С.Т.. Заповедта е издадена на 16.03.2017 г. за нарушение на  дисциплината, извършено на 15.02.2017 г. в 07:20 часа в спално помещение № 4 на затвора гр. Бобов дол. Оспорената заповед е връчена на 12.07.2017 г. и е приведена в изпълнение на същата дата. Жалбата е постъпила на 13.07.2017 г. По делото е приложена заедно с преписката Заповед № П-120/17.02.2017 г. за друго дисциплинарно наказаните “писмено предупреждение”, наложено на Й.С.Т. за нарушение, извършено на 24.01.2017 г. С преписката са представени обясненията на служителите на затвора гр. Бобов дол, които са взели отношение по разглеждания случай чрез отправяне на докладни записки до началника на затвора гр. Бобов дол, както и чрез съставяне на Констативен протокол от 15.02.2017 г. за извършен обиск и претърсване на килия № 4, шеста група на затвора гр. Бобов дол. Приложен е цитираният констативен протокол. Приложени са към преписката и обясненията на лишените от свобода, очевидци или участници в случая, във връзка с който е наложено дисциплинарното наказание.

В настоящото съдебно заседание се представиха и приеха писмени доказателствени средства за здравословното състояние на лишения от свобода жалбоподател, събраха се и гласни доказателствени средства, както относно здравословното му състояние, така и относно изясняване на обстоятелствата, за които е наложено дисциплинарното наказание.

 Като взе предвид изложеното,  съдът счита, че предявената жалба е допустима. Подателят й е лице с правен интерес да оспори заповедта за дисциплинарно наказание. Жалбата е подадена в срока по чл. 111, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържане по стража, налице са и останалите предпоставки за допустимост на подаденото оспорване. 

Разгледана по същество жалбата е неоснователна. Оспорената Заповед  № П-174/16.03.2017 г. на началника на затвора гр. Бобов дол е издадена от компетентен орган съгласно чл.104, ал.1 от ЗИНЗС. Спазени са административно-производствените правила при издаването й, както и формалните изисквания за законосъобразност. По несъмнен начин по делото се установи, че нарушителят – настоящият жалбоподател, е изслушан преди налагане на наказанието. Това същият посочи в обясненията си пред съда, то е и удостоверено с изрично изявление, подписано от жалбоподателя, инкорпорирано на стр. 2 от оспорената заповед.

 Дисциплинарното наказание е наложено при спазване сроковете по чл. 106, ал. 1 и ал. 2 от приложимия ЗИНЗС, т. е. преди изтичане на една година от извършване на нарушението на 15.02.2017 г., както и на два месеца от откриване на нарушението. В разглежданата хипотеза на дисциплинарно наказване по ЗИНЗС и изхождайки от сравнителното и систематично тълкуване разпоредбите на чл. 106, ал. 1, 2 и 3 от същия закон следва да се счита, че наказанието е наложено с издаване на заповедта за това. Т. е. в случая наказанието е наложено на 16.03.2017 г.,  съответно е открито на 15.02.2017 г. Това сочи спазване на сроковете по чл.106, ал. 1 от ЗИНЗС. Извън проверката за законосъобразност на оспорената заповед стои въпросът спазен ли е срокът по чл. 106, ал. 2 от ЗИНЗС, а именно не повече от три месеца от издаването до привеждане в изпълнение на заповедта за дисциплинарно наказание. Разпоредбите на чл. 106, ал. 1 и 2 и извършеното по-горе тълкуване сочат обаче, че дисциплинарното наказание се счита за наложено с издаване на заповедта за същото, а привеждането му в изпълнение е самостоятелна дейност, извън налагането на наказанието и за нея текат отделни срокове.

Оспорената заповед е и надлежно мотивирана. Посочено е нарушението, за което е наказано лицето, мястото,  датата на извършване, и в какво конкретно се състои. Взети са предвид и останалите обстоятелства, като поведението на нарушителя и други дисциплинарни наказания, които са му налагани. Тази преценка е обективирана в оспорената заповед. Същата е и подкрепена с представяне на съответни доказателствени средства в съдебното производство по оспорването й.

Заповед № П 174/16.03.2017 г. е и материално законосъобразна. Посоченото в нея фактическо основание  за налагане на дисциплинарно наказание, включително и за определяне на вида на наложеното наказание, е доказано. Въз основа  разпита на свидетелите в днешното съдебно заседание и цитираните по-горе писмени доказателствени средства, съставляващи дисциплинарната преписка, съдът счита за установено по несъмнен и категоричен начин извършване на релевираното в оспорената заповед нарушение. Същото съставлява такова по чл. 100, т. 7 от ЗИНЗС, за което съответният административен орган има правомощието на основание чл. 102, ал. 2 от ЗИНЗС да наложи дисциплинарно наказание по чл.101, т.7 от ЗИНЗС, а именно “Изолиране в наказателна килия”

 

Воден от изложеното, Съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА ЗАПОВЕД № П 174/16.03.2017 Г. НА НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ГР. БОБОВ ДОЛ, с която на Й.  С.Т., изтърпяващ наказание “лишаване от свобода” в затвора гр. Бобов дол, роден на *** година, е наложено наказание “изолиране в наказателна килия за срок от три денонощия” на основание чл. 101, т. 7 от ЗИНЗС.

 

Решението е окончателно.

 

 

          Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 11.11  ч.

 

 

 

                                                                                                                          СЪДИЯ:

 

 

 

            СЕКРЕТАР: