АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ
Справка за насрочените дела
за периода от 01.05.2009г. до 31.05.2009г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Административно дело No 150/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Г.А.С. 

13.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

2

Административно дело No 191/2009

Други административни дела

Докладчик: Г.А.С. 

13.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

3

Административно дело No 203/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Г.А.С. 

13.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

4

Административно дело No 210/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: Г.А.С. 

13.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

5

Административно дело No 215/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: Г.А.С. 

13.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

6

Административно дело No 554/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

13.05.2009г. 11:00ч.

7

Административно дело No 222/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

13.05.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

8

Административно дело (К) No 252/2009

Касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

15.05.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

9

КАНД No 105/2009

Наказателни касационни производства

Председател: А.Б.
Докладчик: Б.В.Ц. 

15.05.2009г. 09:30ч.

10

Частно КАНД No 115/2009

Наказателни частни касационни производства

Председател: А.Б.
Докладчик: Б.В.Ц. 

15.05.2009г. 09:30ч.

11

КАНД No 134/2009

Наказателни касационни производства

Председател: А.Б.
Докладчик: Б.В.Ц. 

15.05.2009г. 09:30ч.

12

КАНД No 135/2009

Наказателни касационни производства

Председател: А.Б.
Докладчик: Б.В.Ц. 

15.05.2009г. 09:30ч.

13

КАНД No 153/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

15.05.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

14

КАНД No 154/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

15.05.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

15

Частно КАНД No 112/2009

Наказателни частни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

15.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

16

КАНД No 117/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

15.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

17

КАНД No 126/2009

Наказателни касационни производства

Председател: А.Б.
Докладчик: Д.Л.П. 

15.05.2009г. 10:00ч.

18

КАНД No 132/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

15.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

19

КАНД No 133/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

15.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

20

Административно дело No 433/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

18.05.2009г. 10:00ч.

21

Административно дело No 522/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

18.05.2009г. 10:00ч.

22

Административно дело No 548/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

18.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

23

Административно дело No 108/2009

Дела по КСО

Председател и докладчик: М.Й.А. 

18.05.2009г. 10:00ч.

24

Административно дело No 17/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

18.05.2009г. 10:15ч.

25

Административно дело No 18/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

18.05.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

26

Административно дело No 19/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

18.05.2009г. 10:15ч.

27

Административно дело No 458/2008

Дела по ЗМСМА

Докладчик: М.Й.А. 

18.05.2009г. 10:30ч.

28

Административно дело No 68/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

18.05.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

29

Административно дело No 52/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

19.05.2009г. 13:30ч.

30

Административно дело No 187/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

19.05.2009г. 13:30ч.

31

Административно дело No 196/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

19.05.2009г. 13:30ч.

32

Административно дело No 100/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

19.05.2009г. 14:00ч.

33

Административно дело No 147/2009

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

19.05.2009г. 14:00ч.

34

Административно дело No 154/2009

Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

19.05.2009г. 14:00ч.

35

Административно дело No 575/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

19.05.2009г. 14:30ч.

36

Административно дело No 506/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

20.05.2009г. 10:00ч.

37

Административно дело No 102/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

20.05.2009г. 10:10ч.

38

Административно дело No 46/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

20.05.2009г. 10:20ч.

39

Административно дело No 58/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

20.05.2009г. 10:30ч.

40

Административно дело No 59/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

20.05.2009г. 10:30ч.

41

Административно дело No 60/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

20.05.2009г. 10:30ч.

42

Административно дело No 381/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

20.05.2009г. 10:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

43

Административно дело No 160/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

20.05.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

44

Административно дело No 13/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

21.05.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

45

Административно дело No 209/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

21.05.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

46

Административно дело No 233/2009

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: А.Б. 

21.05.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

47

Административно дело No 204/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: А.Б. 

21.05.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

48

Административно дело No 212/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: А.Б. 

21.05.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

49

Административно дело No 213/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: А.Б. 

21.05.2009г. 13:40ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

50

Административно дело No 222/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

21.05.2009г. 14:00ч.

51

Административно дело No 253/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

21.05.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

52

КАНД No 163/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

22.05.2009г. 09:20ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

53

Частно административно дело (К) No 271/2009

Частни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

22.05.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

54

КАНД No 119/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

22.05.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

55

КАНД No 164/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

22.05.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

56

КАНД No 172/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

22.05.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

57

Административно дело (К) No 242/2009

Касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

22.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

58

КАНД No 108/2009

Наказателни касационни производства

Председател и докладчик: Г.А.С. 

22.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

59

КАНД No 144/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

22.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

60

КАНД No 149/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

22.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

61

КАНД No 150/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

22.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

62

КАНД No 156/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

22.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

63

КАНД No 157/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

22.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

64

КАНД No 161/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

22.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

65

КАНД No 162/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

22.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

66

КАНД No 170/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

22.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

67

КАНД No 173/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

22.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

68

Административно дело No 14/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

25.05.2009г. 09:30ч.

69

Административно дело No 141/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

25.05.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

70

Административно дело No 255/2009

Дела по ЗДС

Докладчик: Б.В.Ц. 

25.05.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

71

Административно дело No 95/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

25.05.2009г. 10:00ч.

72

Административно дело No 130/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

25.05.2009г. 10:00ч.

73

Административно дело No 161/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

25.05.2009г. 10:30ч.

74

Административно дело No 162/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

25.05.2009г. 10:30ч.

75

Административно дело No 163/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

25.05.2009г. 10:30ч.

76

Административно дело No 184/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

25.05.2009г. 11:00ч.

77

Административно дело No 32/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

25.05.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

78

Административно дело No 157/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

25.05.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

79

Административно дело No 166/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

25.05.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

80

Административно дело No 182/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: М.Й.А. 

25.05.2009г. 13:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

81

Административно дело No 198/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: М.Й.А. 

25.05.2009г. 13:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

82

Административно дело No 185/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

25.05.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

83

Административно дело No 217/2009

Дела по КТ

Докладчик: М.Й.А. 

25.05.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

84

Административно дело No 227/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

25.05.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

85

Административно дело No 197/2009

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Докладчик: М.Й.А. 

25.05.2009г. 14:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

86

Административно дело No 230/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: М.Й.А. 

25.05.2009г. 14:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

87

Административно дело No 469/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

25.05.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

88

Административно дело No 41/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

26.05.2009г. 13:30ч.

89

Административно дело No 116/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

26.05.2009г. 13:45ч.

90

Административно дело No 256/2009

Дела по ЗМВР

Докладчик: И.Х.Д. 

26.05.2009г. 13:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

91

Административно дело No 35/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

26.05.2009г. 14:00ч.

92

Административно дело No 82/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

26.05.2009г. 14:00ч.

93

Административно дело No 171/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

26.05.2009г. 14:00ч.

94

Административно дело No 173/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: И.Х.Д. 

26.05.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

95

Административно дело No 239/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: И.Х.Д. 

26.05.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

96

Административно дело No 28/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

27.05.2009г. 09:30ч.

97

Административно дело No 467/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Г.А.С. 

27.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

98

Административно дело No 101/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

27.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

99

Административно дело No 175/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

27.05.2009г. 10:00ч.

100

Административно дело No 235/2009

Дела по КСО

Докладчик: Г.А.С. 

27.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

101

Административно дело No 414/2008

Дела по ЗМСМА

Председател и докладчик: Г.А.С. 

27.05.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

102

Административно дело No 149/2009

Други административни дела

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

27.05.2009г. 11:30ч.

103

Административно дело No 129/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

27.05.2009г. 11:40ч.

104

Административно дело No 174/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

27.05.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

105

Административно дело No 168/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

27.05.2009г. 13:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

106

Административно дело No 205/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: Д.Л.П. 

27.05.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

107

Административно дело No 214/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: Д.Л.П. 

27.05.2009г. 13:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

108

Административно дело No 177/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

27.05.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

109

Административно дело No 94/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

27.05.2009г. 14:10ч.

110

Административно дело No 56/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

27.05.2009г. 14:20ч.

111

Административно дело No 226/2009

Други административни дела

Докладчик: Д.Л.П. 

27.05.2009г. 14:20ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

112

Административно дело No 380/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

27.05.2009г. 14:40ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

113

КАНД No 158/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

29.05.2009г. 09:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

114

КАНД No 139/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

29.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

115

КАНД No 142/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

29.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

116

КАНД No 146/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

29.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

117

КАНД No 155/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

29.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

118

КАНД No 167/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

29.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

119

КАНД No 168/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

29.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

120

КАНД No 169/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

29.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

121

КАНД No 175/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

29.05.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

122

Административно дело (К) No 247/2009

Касационни производства

Докладчик: А.Б. 

29.05.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

123

КАНД No 147/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

29.05.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

124

КАНД No 148/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

29.05.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

125

КАНД No 160/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

29.05.2009г. 10:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

126

КАНД No 177/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

29.05.2009г. 10:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ