АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ
Справка за насрочените дела
за периода от 01.07.2009г. до 31.07.2009г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Административно дело No 346/2009

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Докладчик: А.Б. 

09.07.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

2

Административно дело (К) No 332/2009

Касационни производства

Докладчик: А.Б. 

10.07.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

3

Административно дело (К) No 334/2009

Касационни производства

Докладчик: А.Б. 

10.07.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

4

КАНД No 225/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

10.07.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

5

КАНД No 233/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

10.07.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

6

КАНД No 239/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

10.07.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

7

КАНД No 250/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

10.07.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

8

КАНД No 249/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

10.07.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

9

Административно дело No 277/2009

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: А.Б. 

10.07.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

10

Административно дело No 504/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

10.07.2009г. 11:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

11

Административно дело No 321/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

10.07.2009г. 11:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

12

Административно дело No 32/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

13.07.2009г. 10:00ч.

13

Административно дело No 68/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

13.07.2009г. 10:00ч.

14

Административно дело No 278/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: М.Й.А. 

13.07.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

15

Административно дело No 182/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: М.Й.А. 

13.07.2009г. 10:10ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

16

Административно дело No 157/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

13.07.2009г. 10:15ч.

17

Административно дело No 166/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

13.07.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

18

Административно дело No 198/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: М.Й.А. 

13.07.2009г. 10:15ч.

19

Административно дело No 185/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

13.07.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

20

Административно дело No 197/2009

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Председател и докладчик: М.Й.А. 

13.07.2009г. 10:30ч.

21

Административно дело No 223/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

13.07.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

22

Административно дело No 230/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: М.Й.А. 

13.07.2009г. 10:30ч.

23

Административно дело No 19/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

13.07.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

24

Административно дело No 227/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

13.07.2009г. 11:00ч.

25

Административно дело No 282/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

13.07.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

26

Административно дело No 304/2009

Други административни дела

Докладчик: Б.В.Ц. 

13.07.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

27

Административно дело No 313/2009

Дела по КСО

Докладчик: Б.В.Ц. 

13.07.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

28

Административно дело No 130/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

13.07.2009г. 14:00ч.

29

Административно дело No 141/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

13.07.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

30

Административно дело No 287/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

13.07.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

31

Административно дело No 322/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: Б.В.Ц. 

13.07.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

32

Административно дело No 512/2008

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

13.07.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

33

Административно дело No 305/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

14.07.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

34

Административно дело No 327/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

14.07.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

35

Административно дело No 274/2009

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Докладчик: И.Х.Д. 

14.07.2009г. 13:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

36

Административно дело No 295/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

14.07.2009г. 13:45ч.

37

Административно дело No 240/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

14.07.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

38

Административно дело No 314/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

14.07.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

39

Административно дело No 575/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

14.07.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

40

Административно дело No 467/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

15.07.2009г. 10:00ч.

41

Административно дело No 312/2009

Други административни дела

Докладчик: Г.А.С. 

15.07.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

42

Административно дело No 330/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Г.А.С. 

15.07.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

43

Административно дело No 253/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

16.07.2009г. 12:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

44

Административно дело No 279/2009

Други административни дела

Председател и докладчик: А.Б. 

16.07.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

45

Административно дело No 283/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: А.Б. 

16.07.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

46

Административно дело No 300/2009

Други административни дела

Председател и докладчик: А.Б. 

16.07.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

47

Административно дело (К) No 345/2009

Касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

17.07.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

48

КАНД No 164/2009

Наказателни касационни производства

Председател: А.Б.
Докладчик: Б.В.Ц. 

17.07.2009г. 09:30ч.

49

КАНД No 235/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

17.07.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

50

КАНД No 237/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

17.07.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

51

КАНД No 245/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

17.07.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

52

КАНД No 246/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

17.07.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

53

КАНД No 256/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

17.07.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

54

Административно дело (К) No 326/2009

Касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

17.07.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

55

Административно дело (К) No 344/2009

Касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

17.07.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

56

КАНД No 212/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

17.07.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

57

КАНД No 224/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

17.07.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

58

Частно КАНД No 227/2009

Наказателни частни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

17.07.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

59

КАНД No 228/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

17.07.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

60

КАНД No 229/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

17.07.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

61

КАНД No 232/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

17.07.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

62

КАНД No 238/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

17.07.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

63

КАНД No 242/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

17.07.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

64

КАНД No 244/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

17.07.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

65

Частно КАНД No 255/2009

Наказателни частни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

17.07.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ