АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ
Справка за насрочените дела
за периода от 01.09.2009г. до 30.09.2009г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Административно дело No 184/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

07.09.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

2

Административно дело No 216/2009

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Докладчик: Б.В.Ц. 

07.09.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

3

Административно дело No 315/2009

Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ

Докладчик: Б.В.Ц. 

07.09.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

4

Административно дело No 161/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

07.09.2009г. 10:00ч.

5

Административно дело No 162/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

07.09.2009г. 10:00ч.

6

Административно дело No 163/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

07.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

7

Административно дело No 225/2009

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Докладчик: Б.В.Ц. 

07.09.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

8

Административно дело No 329/2009

Други административни дела

Докладчик: Б.В.Ц. 

07.09.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

9

Административно дело No 370/2009

Дела по КСО

Докладчик: Б.В.Ц. 

07.09.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

10

Административно дело No 130/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

07.09.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

11

Административно дело No 386/2009

Други административни дела

Докладчик: Б.В.Ц. 

07.09.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

12

Административно дело No 143/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

08.09.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

13

Административно дело No 250/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

08.09.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

14

Административно дело No 280/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

08.09.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

15

Административно дело No 305/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

08.09.2009г. 13:30ч.

16

Административно дело No 327/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

08.09.2009г. 13:30ч.

17

Административно дело No 360/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: И.Х.Д. 

08.09.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

18

Административно дело No 372/2009

Други административни дела

Докладчик: И.Х.Д. 

08.09.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

19

Административно дело No 274/2009

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

08.09.2009г. 13:45ч.

20

Административно дело No 239/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

08.09.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

21

Административно дело No 269/2009

Други административни дела

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

08.09.2009г. 14:00ч.

22

Административно дело No 281/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

08.09.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

23

Административно дело No 314/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

08.09.2009г. 14:00ч.

24

Административно дело No 369/2009

Дела по КСО

Докладчик: И.Х.Д. 

08.09.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

25

Административно дело No 575/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

08.09.2009г. 14:30ч.

26

Административно дело No 196/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

08.09.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

27

Административно дело No 491/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

14.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

28

Административно дело No 146/2009

Други административни дела

Председател и докладчик: М.Й.А. 

14.09.2009г. 10:00ч.

29

Административно дело No 218/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: М.Й.А. 

14.09.2009г. 10:00ч.

30

Административно дело No 481/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

14.09.2009г. 10:15ч.

31

Административно дело No 20/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

14.09.2009г. 10:15ч.

32

Административно дело No 91/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

14.09.2009г. 10:15ч.

33

Административно дело No 566/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

14.09.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

34

Административно дело No 117/2009

Дела по ЗМСМА

Председател и докладчик: М.Й.А. 

14.09.2009г. 10:30ч.

35

Административно дело No 273/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

14.09.2009г. 10:30ч.

36

Административно дело No 301/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: М.Й.А. 

14.09.2009г. 10:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

37

Административно дело No 33/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

14.09.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

38

Административно дело No 270/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

14.09.2009г. 13:30ч.

39

Административно дело No 210/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Г.А.С. 

16.09.2009г. 10:00ч.

40

Административно дело No 215/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Г.А.С. 

16.09.2009г. 10:00ч.

41

Административно дело No 318/2009

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Председател и докладчик: Г.А.С. 

16.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

42

Административно дело No 298/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Г.А.С. 

16.09.2009г. 10:15ч.

43

Административно дело No 150/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Г.А.С. 

16.09.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

44

Административно дело No 203/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

16.09.2009г. 10:30ч.

45

Административно дело No 226/2009

Други административни дела

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

16.09.2009г. 13:50ч.

46

Административно дело No 156/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

16.09.2009г. 14:00ч.

47

Административно дело No 228/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

16.09.2009г. 14:10ч.

48

Административно дело No 275/2009

Други административни дела

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

16.09.2009г. 14:20ч.

49

Административно дело No 381/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

16.09.2009г. 14:30ч.

50

Административно дело No 129/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

16.09.2009г. 14:40ч.

51

Административно дело No 168/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

16.09.2009г. 14:50ч.

52

Административно дело No 56/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

16.09.2009г. 15:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

53

Административно дело No 174/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

16.09.2009г. 15:00ч.

54

Административно дело No 276/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

16.09.2009г. 15:10ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

55

Административно дело No 290/2009

Други административни дела

Докладчик: Д.Л.П. 

16.09.2009г. 15:10ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

56

Административно дело No 325/2009

Други административни дела

Докладчик: Д.Л.П. 

16.09.2009г. 15:20ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

57

Административно дело No 359/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

16.09.2009г. 15:20ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

58

Административно дело No 323/2009

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Докладчик: Д.Л.П. 

16.09.2009г. 15:50ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

59

Административно дело (К) No 353/2009

Касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

18.09.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

60

КАНД No 260/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

18.09.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

61

КАНД No 262/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

18.09.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

62

КАНД No 263/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

18.09.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

63

КАНД No 268/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

18.09.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

64

КАНД No 271/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

18.09.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

65

КАНД No 273/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

18.09.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

66

КАНД No 275/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

18.09.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

67

КАНД No 276/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

18.09.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

68

КАНД No 279/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

18.09.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

69

КАНД No 286/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

18.09.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

70

КАНД No 290/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

18.09.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

71

Административно дело (К) No 69/2009

Касационни производства

Председател: Г.А.С.
Докладчик: Д.Л.П. 

18.09.2009г. 10:00ч.

72

Административно дело (К) No 332/2009

Касационни производства

Докладчик: А.Б. 

18.09.2009г. 10:00ч.

73

Административно дело (К) No 351/2009

Касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

18.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

74

КАНД No 236/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

18.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

75

КАНД No 252/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

18.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

76

КАНД No 253/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

18.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

77

КАНД No 258/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

18.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

78

КАНД No 270/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

18.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

79

КАНД No 272/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

18.09.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

80

Административно дело No 346/2009

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Председател и докладчик: А.Б. 

18.09.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

81

Административно дело No 65/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

18.09.2009г. 11:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

82

Административно дело No 236/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

23.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

83

Административно дело No 214/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

23.09.2009г. 10:10ч.

84

Административно дело No 94/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

23.09.2009г. 10:20ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

85

Административно дело No 205/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: Д.Л.П. 

23.09.2009г. 10:30ч.

86

Административно дело No 243/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

23.09.2009г. 10:40ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

87

Административно дело No 316/2009

Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ

Докладчик: Д.Л.П. 

23.09.2009г. 10:50ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

88

Административно дело No 119/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: А.Б. 

24.09.2009г. 12:30ч.

89

Административно дело No 382/2009

Други административни дела

Докладчик: А.Б. 

24.09.2009г. 12:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

90

Административно дело No 283/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: А.Б. 

24.09.2009г. 12:45ч.

91

Административно дело No 135/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

24.09.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

92

Административно дело No 352/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

24.09.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

93

Административно дело No 371/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

24.09.2009г. 13:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

94

Административно дело No 368/2009

Други административни дела

Докладчик: А.Б. 

24.09.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

95

Административно дело No 277/2009

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: А.Б. 

24.09.2009г. 14:00ч.

96

Административно дело No 279/2009

Други административни дела

Председател и докладчик: А.Б. 

24.09.2009г. 14:00ч.

97

Административно дело (К) No 336/2009

Касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

25.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

98

Административно дело (К) No 349/2009

Касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

25.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

99

Частно административно дело (К) No 350/2009

Частни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

25.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

100

Частно КАНД No 240/2009

Наказателни частни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

25.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

101

КАНД No 243/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

25.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

102

КАНД No 247/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

25.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

103

КАНД No 248/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

25.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

104

КАНД No 257/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

25.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

105

КАНД No 259/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

25.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

106

КАНД No 261/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

25.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

107

КАНД No 277/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

25.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

108

КАНД No 281/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

25.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

109

КАНД No 282/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

25.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

110

КАНД No 284/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

25.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

111

КАНД No 289/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

25.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

112

КАНД No 291/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

25.09.2009г. 10:00ч.

113

Административно дело No 321/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

25.09.2009г. 11:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

114

Административно дело No 390/2009

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: И.Х.Д. 

25.09.2009г. 13:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

115

Административно дело No 249/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: М.Й.А. 

28.09.2009г. 09:30ч.

116

Административно дело No 433/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

28.09.2009г. 10:00ч.

117

Административно дело No 548/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

28.09.2009г. 10:00ч.

118

Административно дело No 71/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

28.09.2009г. 10:00ч.

119

Административно дело No 126/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

28.09.2009г. 10:00ч.

120

Административно дело No 522/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

28.09.2009г. 10:30ч.

121

Административно дело No 108/2009

Дела по КСО

Председател и докладчик: М.Й.А. 

28.09.2009г. 10:30ч.

122

Административно дело No 286/2009

Други административни дела

Докладчик: М.Й.А. 

28.09.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

123

Административно дело No 324/2009

Други административни дела

Докладчик: М.Й.А. 

28.09.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

124

Административно дело No 328/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

28.09.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

125

Административно дело No 365/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

28.09.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

126

Административно дело No 245/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

28.09.2009г. 11:30ч.

127

Административно дело No 333/2009

Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ

Докладчик: М.Й.А. 

28.09.2009г. 11:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

128

Административно дело No 141/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

28.09.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

129

Административно дело No 282/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

28.09.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

130

Административно дело No 259/2009

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Докладчик: Б.В.Ц. 

28.09.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

131

Административно дело No 322/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

28.09.2009г. 14:00ч.

132

Административно дело No 358/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: Б.В.Ц. 

28.09.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

133

Административно дело No 396/2009

Други административни дела

Докладчик: Б.В.Ц. 

28.09.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

134

Административно дело No 299/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

28.09.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

135

Административно дело No 384/2009

Други административни дела

Докладчик: Б.В.Ц. 

28.09.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

136

Административно дело No 367/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

29.09.2009г. 13:30ч.

137

Административно дело No 410/2009

Дела по ЗМСМА

Докладчик: И.Х.Д. 

29.09.2009г. 13:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

138

Административно дело No 391/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

29.09.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

139

Административно дело No 411/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

29.09.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

140

Административно дело No 401/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

29.09.2009г. 14:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

141

Административно дело No 312/2009

Други административни дела

Председател и докладчик: Г.А.С. 

30.09.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ