АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ
Справка за насрочените дела
за периода от 01.10.2009г. до 31.10.2009г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Административно дело No 277/2009

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Председател и докладчик: А.Б. 

08.10.2009г. 12:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

2

Административно дело No 400/2009

Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм

Докладчик: А.Б. 

08.10.2009г. 12:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

3

Административно дело No 373/2009

Други административни дела

Докладчик: А.Б. 

08.10.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

4

Административно дело No 374/2009

Други административни дела

Докладчик: А.Б. 

08.10.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

5

Административно дело No 375/2009

Други административни дела

Докладчик: А.Б. 

08.10.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

6

Административно дело No 376/2009

Други административни дела

Докладчик: А.Б. 

08.10.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

7

Административно дело No 378/2009

Други административни дела

Докладчик: А.Б. 

08.10.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

8

Административно дело No 379/2009

Други административни дела

Докладчик: А.Б. 

08.10.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

9

Административно дело No 380/2009

Други административни дела

Докладчик: А.Б. 

08.10.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

10

Административно дело No 381/2009

Други административни дела

Докладчик: А.Б. 

08.10.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

11

КАНД No 278/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

09.10.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

12

КАНД No 288/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

09.10.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

13

Административно дело (К) No 448/2009

Касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

09.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

14

КАНД No 251/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

09.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

15

КАНД No 264/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

09.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

16

КАНД No 265/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

09.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

17

КАНД No 267/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

09.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

18

КАНД No 269/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

09.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

19

КАНД No 274/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

09.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

20

КАНД No 283/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

09.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

21

КАНД No 299/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

09.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

22

КАНД No 300/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

09.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

23

КАНД No 301/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

09.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

24

КАНД No 312/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

09.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

25

КАНД No 329/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

09.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

26

КАНД No 330/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

09.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

27

Административно дело No 273/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

09.10.2009г. 13:30ч.

28

Административно дело No 216/2009

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

12.10.2009г. 09:30ч.

29

Административно дело No 315/2009

Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

12.10.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

30

Административно дело No 384/2009

Други административни дела

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

12.10.2009г. 09:30ч.

31

Административно дело No 161/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

12.10.2009г. 10:00ч.

32

Административно дело No 162/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

12.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

33

Административно дело No 163/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

12.10.2009г. 10:00ч.

34

Административно дело No 184/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

12.10.2009г. 10:30ч.

35

Административно дело No 386/2009

Други административни дела

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

12.10.2009г. 10:30ч.

36

Административно дело No 434/2009

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: Б.В.Ц. 

12.10.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

37

Административно дело No 280/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

13.10.2009г. 13:30ч.

38

Административно дело No 305/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

13.10.2009г. 13:30ч.

39

Административно дело No 327/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

13.10.2009г. 13:30ч.

40

Административно дело No 360/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

13.10.2009г. 13:30ч.

41

Административно дело No 372/2009

Други административни дела

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

13.10.2009г. 13:30ч.

42

Административно дело No 439/2009

Други административни дела

Докладчик: И.Х.Д. 

13.10.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

43

Административно дело No 274/2009

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

13.10.2009г. 13:45ч.

44

Административно дело No 416/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

13.10.2009г. 13:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

45

Административно дело No 369/2009

Дела по КСО

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

13.10.2009г. 14:00ч.

46

Административно дело No 575/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

13.10.2009г. 14:30ч.

47

Административно дело No 409/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: Г.А.С. 

14.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

48

Административно дело No 150/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

14.10.2009г. 10:30ч.

49

Административно дело No 215/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Г.А.С. 

14.10.2009г. 10:30ч.

50

Административно дело No 406/2009

Други административни дела

Докладчик: А.Б. 

15.10.2009г. 12:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

51

Административно дело No 253/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

15.10.2009г. 13:00ч.

52

Административно дело No 393/2009

Дела по КСО

Докладчик: А.Б. 

15.10.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

53

Административно дело No 371/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

15.10.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

54

КАНД No 261/2009

Наказателни касационни производства

Председател: А.Б.
Докладчик: И.Х.Д. 

16.10.2009г. 10:00ч.

55

КАНД No 280/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

16.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

56

КАНД No 292/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

16.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

57

КАНД No 293/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

16.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

58

КАНД No 294/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

16.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

59

КАНД No 309/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

16.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

60

КАНД No 310/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

16.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

61

КАНД No 317/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

16.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

62

КАНД No 318/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

16.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

63

КАНД No 331/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

16.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

64

КАНД No 332/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

16.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

65

КАНД No 335/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

16.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

66

КАНД No 339/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

16.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

67

КАНД No 344/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

16.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

68

Административно дело No 481/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

19.10.2009г. 10:00ч.

69

Административно дело No 270/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

19.10.2009г. 10:00ч.

70

Административно дело No 458/2009

Други административни дела

Докладчик: М.Й.А. 

19.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

71

Административно дело No 460/2009

Други административни дела

Докладчик: М.Й.А. 

19.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

72

Административно дело No 461/2009

Други административни дела

Докладчик: М.Й.А. 

19.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

73

Административно дело No 355/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: М.Й.А. 

19.10.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

74

Административно дело No 424/2009

Дела по КСО

Докладчик: М.Й.А. 

19.10.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

75

Административно дело No 450/2009

Други административни дела

Докладчик: М.Й.А. 

19.10.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

76

Административно дело No 301/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: М.Й.А. 

19.10.2009г. 11:00ч.

77

Административно дело No 33/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

19.10.2009г. 11:30ч.

78

Административно дело No 68/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

19.10.2009г. 11:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

79

Административно дело No 71/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

19.10.2009г. 11:30ч.

80

Административно дело No 333/2009

Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ

Председател и докладчик: М.Й.А. 

19.10.2009г. 11:30ч.

81

Административно дело No 408/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: Д.Л.П. 

21.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

82

Административно дело No 364/2009

Други административни дела

Докладчик: Д.Л.П. 

21.10.2009г. 10:10ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

83

Административно дело No 381/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

21.10.2009г. 10:20ч.

84

Административно дело No 129/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

21.10.2009г. 10:30ч.

85

Административно дело No 168/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

21.10.2009г. 10:40ч.

86

Административно дело No 56/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

21.10.2009г. 10:50ч.

87

Административно дело No 174/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

21.10.2009г. 11:00ч.

88

Административно дело No 359/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

21.10.2009г. 11:10ч.

89

Административно дело No 276/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

21.10.2009г. 11:30ч.

90

Административно дело No 323/2009

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

21.10.2009г. 11:40ч.

91

Административно дело No 156/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

21.10.2009г. 12:00ч.

92

КАНД No 296/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

23.10.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

93

КАНД No 297/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

23.10.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

94

КАНД No 308/2009

Наказателни касационни производства

Председател: Г.А.С.
Докладчик: Б.В.Ц. 

23.10.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

95

КАНД No 319/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

23.10.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

96

КАНД No 338/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

23.10.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

97

КАНД No 341/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

23.10.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

98

КАНД No 345/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

23.10.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

99

КАНД No 313/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

23.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

100

КАНД No 314/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

23.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

101

КАНД No 320/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

23.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

102

КАНД No 322/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

23.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

103

КАНД No 323/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

23.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

104

КАНД No 325/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

23.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

105

КАНД No 326/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

23.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

106

КАНД No 327/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

23.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

107

КАНД No 328/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

23.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

108

КАНД No 333/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

23.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

109

Частно административно дело (К) No 350/2009

Частни касационни производства

Председател: А.Б.
Докладчик: М.Й.А. 

23.10.2009г. 10:30ч.

110

Административно дело (К) No 487/2009

Касационни производства

Докладчик: А.Б. 

23.10.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

111

КАНД No 315/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

23.10.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

112

КАНД No 316/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

23.10.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

113

КАНД No 336/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

23.10.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

114

КАНД No 342/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

23.10.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

115

КАНД No 295/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

23.10.2009г. 10:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

116

КАНД No 263/2009

Наказателни касационни производства

Председател и докладчик: Г.А.С. 

23.10.2009г. 11:00ч.

117

КАНД No 324/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

23.10.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

118

КАНД No 340/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

23.10.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

119

КАНД No 343/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

23.10.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

120

Административно дело No 368/2009

Други административни дела

Председател и докладчик: А.Б. 

23.10.2009г. 11:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

121

Административно дело No 197/2009

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Председател и докладчик: М.Й.А. 

23.10.2009г. 13:30ч.

122

Административно дело No 397/2009

Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм

Председател и докладчик: М.Й.А. 

23.10.2009г. 13:30ч.

123

Административно дело No 141/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

26.10.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

124

Административно дело No 282/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

26.10.2009г. 09:30ч.

125

Административно дело No 299/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

26.10.2009г. 09:30ч.

126

Административно дело No 259/2009

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

26.10.2009г. 10:00ч.

127

Административно дело No 322/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

26.10.2009г. 10:00ч.

128

Административно дело No 358/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

26.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

129

Административно дело No 396/2009

Други административни дела

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

26.10.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

130

Административно дело No 472/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

26.10.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

131

Административно дело No 483/2009

Дела по ЗОС

Докладчик: Б.В.Ц. 

26.10.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

132

Административно дело No 441/2009

Други административни дела

Докладчик: И.Х.Д. 

27.10.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

133

Административно дело No 452/2009

Други административни дела

Докладчик: И.Х.Д. 

27.10.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

134

Административно дело No 464/2009

Други административни дела

Докладчик: И.Х.Д. 

27.10.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

135

Административно дело No 437/2009

Други административни дела

Докладчик: И.Х.Д. 

27.10.2009г. 13:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

136

Административно дело No 442/2009

Други административни дела

Докладчик: И.Х.Д. 

27.10.2009г. 13:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

137

Административно дело No 447/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

27.10.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

138

Административно дело No 467/2009

Други административни дела

Докладчик: И.Х.Д. 

27.10.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

139

Административно дело No 468/2009

Дела по КСО

Докладчик: И.Х.Д. 

27.10.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

140

Административно дело No 49/2007

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

27.10.2009г. 14:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

141

Административно дело No 392/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: И.Х.Д. 

27.10.2009г. 14:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

142

Административно дело No 568/2008

Други административни дела

Докладчик: И.Х.Д. 

27.10.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

143

Административно дело No 203/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

28.10.2009г. 10:00ч.

144

Административно дело No 298/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Г.А.С. 

28.10.2009г. 10:00ч.

145

Административно дело No 433/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Г.А.С. 

28.10.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

146

Административно дело No 454/2009

Други административни дела

Председател и докладчик: Г.А.С. 

28.10.2009г. 10:30ч.

147

Административно дело No 463/2009

Други административни дела

Председател и докладчик: Г.А.С. 

28.10.2009г. 10:30ч.

148

Административно дело No 451/2009

Дела по КСО

Докладчик: А.Б. 

29.10.2009г. 12:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

149

Административно дело No 466/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: А.Б. 

29.10.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

150

Административно дело No 283/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: А.Б. 

29.10.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

151

Административно дело No 443/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: А.Б. 

29.10.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

152

Административно дело No 321/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

30.10.2009г. 11:30ч.