АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ
Справка за насрочените дела
за периода от 01.09.2008г. до 30.09.2008г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Административно дело No 80/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

08.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

2

Административно дело No 81/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

08.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

3

Административно дело No 82/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

08.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

4

Административно дело No 83/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

08.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

5

Административно дело No 84/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

08.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

6

Административно дело No 86/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

08.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

7

Административно дело No 284/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

08.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

8

Административно дело No 283/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

08.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

9

Административно дело No 332/2008

Други административни дела

Докладчик: Б.В.Ц. 

08.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

10

Административно дело No 364/2008

Други административни дела

Докладчик: Б.В.Ц. 

08.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

11

Административно дело No 88/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

10.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

12

Административно дело No 327/2008

Искове за защита срещу неоснователно бездействие

Докладчик: Д.Л.П. 

10.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

13

Административно дело No 313/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

10.09.2008г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

14

Административно дело No 318/2008

Дела по КСО

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

10.09.2008г. 10:30ч.

15

Административно дело No 329/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

10.09.2008г. 10:40ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

16

Административно дело No 348/2008

Дела от администр. характер по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ

Докладчик: Д.Л.П. 

10.09.2008г. 10:50ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

17

Административно дело No 360/2008

Други административни дела

Докладчик: Д.Л.П. 

10.09.2008г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

18

КАНД No 214/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

12.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

19

КАНД No 215/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

12.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

20

КАНД No 222/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

12.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

21

КАНД No 223/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

12.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

22

КАНД No 224/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

12.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

23

КАНД No 228/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

12.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

24

КАНД No 229/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

12.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

25

КАНД No 235/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

12.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

26

КАНД No 243/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

12.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

27

Административно дело (К) No 401/2008

Касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

12.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

28

КАНД No 133/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

12.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

29

КАНД No 207/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

12.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

30

КАНД No 208/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

12.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

31

КАНД No 210/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

12.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

32

КАНД No 213/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

12.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

33

КАНД No 216/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

12.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

34

КАНД No 217/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

12.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

35

КАНД No 225/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

12.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

36

КАНД No 259/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

12.09.2008г. 10:00ч.

37

Административно дело No 180/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

16.09.2008г. 13:30ч.

38

Административно дело No 251/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

16.09.2008г. 13:30ч.

39

Административно дело No 179/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

16.09.2008г. 13:45ч.

40

Административно дело No 181/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

16.09.2008г. 13:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

41

Административно дело No 281/2008

Дела от администр. характер по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

16.09.2008г. 13:45ч.

42

Административно дело No 157/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

16.09.2008г. 14:00ч.

43

Административно дело No 282/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

16.09.2008г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

44

Административно дело No 292/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

16.09.2008г. 14:00ч.

45

Административно дело No 336/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

16.09.2008г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

46

Административно дело No 341/2008

Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС

Докладчик: И.Х.Д. 

16.09.2008г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

47

Административно дело No 358/2008

Дела по КСО

Докладчик: И.Х.Д. 

16.09.2008г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

48

Административно дело No 357/2008

Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС

Докладчик: И.Х.Д. 

16.09.2008г. 14:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

49

Административно дело No 110/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

16.09.2008г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

50

Административно дело No 248/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

17.09.2008г. 10:00ч.

51

Административно дело No 249/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

17.09.2008г. 10:00ч.

52

Административно дело No 314/2008

Дела по ЗМВР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

17.09.2008г. 10:00ч.

53

Административно дело No 250/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

17.09.2008г. 10:30ч.

54

Административно дело No 277/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

17.09.2008г. 10:30ч.

55

Административно дело No 185/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

17.09.2008г. 11:00ч.

56

Административно дело No 354/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Г.А.С. 

17.09.2008г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

57

Административно дело No 350/2007

Други административни дела

Председател и докладчик: А.Б. 

18.09.2008г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

58

Административно дело No 371/2008

Дела по ЗМВР

Докладчик: А.Б. 

18.09.2008г. 12:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

59

Административно дело No 387/2008

Дела по ЗМВР

Докладчик: А.Б. 

18.09.2008г. 12:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

60

Административно дело No 320/2008

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Председател и докладчик: А.Б. 

18.09.2008г. 12:45ч.

61

Административно дело No 276/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: А.Б. 

18.09.2008г. 13:00ч.

62

Административно дело No 365/2008

Други административни дела

Докладчик: А.Б. 

18.09.2008г. 13:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

63

Административно дело No 172/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

18.09.2008г. 13:30ч.

64

Административно дело No 137/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

18.09.2008г. 14:30ч.

65

КАНД No 238/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

19.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

66

КАНД No 239/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

19.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

67

КАНД No 242/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

19.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

68

КАНД No 251/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

19.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

69

КАНД No 252/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

19.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

70

КАНД No 253/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

19.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

71

КАНД No 254/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

19.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

72

КАНД No 257/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

19.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

73

КАНД No 258/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

19.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

74

Частно административно дело (К) No 362/2008

Частни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

19.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

75

КАНД No 218/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

19.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

76

КАНД No 219/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

19.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

77

КАНД No 220/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

19.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

78

КАНД No 221/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

19.09.2008г. 10:00ч.

79

КАНД No 230/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

19.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

80

КАНД No 231/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

19.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

81

КАНД No 232/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

19.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

82

КАНД No 233/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

19.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

83

КАНД No 248/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

19.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

84

КАНД No 260/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

19.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

85

Административно дело No 351/2007

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

23.09.2008г. 13:30ч.

86

Административно дело No 314/2007

Други административни дела

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

23.09.2008г. 14:00ч.

87

Административно дело No 97/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

23.09.2008г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

88

Административно дело No 98/2008

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

23.09.2008г. 14:00ч.

89

Административно дело No 253/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

23.09.2008г. 14:00ч.

90

Административно дело No 295/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

23.09.2008г. 14:00ч.

91

Административно дело No 359/2008

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: И.Х.Д. 

23.09.2008г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

92

Административно дело No 324/2008

Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

23.09.2008г. 15:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

93

Административно дело No 188/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

24.09.2008г. 10:00ч.

94

Административно дело No 268/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

24.09.2008г. 10:00ч.

95

Административно дело No 190/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

24.09.2008г. 10:30ч.

96

Административно дело No 266/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

24.09.2008г. 10:45ч.

97

Административно дело No 264/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

24.09.2008г. 11:00ч.

98

Административно дело No 395/2007

Дела от администр. характер по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

24.09.2008г. 11:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

99

Административно дело No 308/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

24.09.2008г. 11:40ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

100

Административно дело No 42/2008

Дела от администр. характер по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ

Председател и докладчик: А.Б. 

25.09.2008г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

101

Административно дело No 257/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

25.09.2008г. 13:00ч.

102

Административно дело No 340/2008

Дела по КСО и ЗСП

Докладчик: А.Б. 

25.09.2008г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

103

Административно дело No 352/2008

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: А.Б. 

25.09.2008г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

104

Административно дело No 407/2008

Други административни дела

Докладчик: А.Б. 

25.09.2008г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

105

Административно дело No 260/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

25.09.2008г. 13:30ч.

106

Административно дело No 353/2008

Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС

Докладчик: А.Б. 

25.09.2008г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

107

Административно дело No 355/2008

Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС

Докладчик: А.Б. 

25.09.2008г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

108

Административно дело No 366/2008

Дела по ЗОС

Докладчик: А.Б. 

25.09.2008г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

109

Административно дело No 334/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

25.09.2008г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

110

КАНД No 234/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

26.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

111

КАНД No 236/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

26.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

112

КАНД No 237/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

26.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

113

КАНД No 241/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

26.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

114

КАНД No 244/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

26.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

115

КАНД No 246/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

26.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

116

КАНД No 247/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

26.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

117

КАНД No 249/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

26.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

118

КАНД No 255/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

26.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

119

КАНД No 256/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

26.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

120

КАНД No 261/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

26.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

121

КАНД No 262/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

26.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

122

Административно дело No 268/2007

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

29.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

123

Административно дело No 169/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

29.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

124

Административно дело No 294/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

29.09.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

125

Административно дело No 256/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

29.09.2008г. 10:00ч.

126

Административно дело No 315/2008

Дела по ЗМВР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

29.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

127

Административно дело No 317/2008

Дела по ЗМВР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

29.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

128

Административно дело No 367/2008

Дела по КСО

Докладчик: Б.В.Ц. 

29.09.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

129

Административно дело No 316/2008

Дела по ЗМВР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

29.09.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

130

Административно дело No 319/2008

Дела по ЗМВР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

29.09.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

131

Административно дело No 309/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

30.09.2008г. 13:30ч.

132

Административно дело No 384/2008

Други административни дела

Докладчик: И.Х.Д. 

30.09.2008г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

133

Административно дело No 164/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

30.09.2008г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

134

Административно дело No 171/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

30.09.2008г. 14:00ч.

135

Административно дело No 376/2008

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: И.Х.Д. 

30.09.2008г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

136

Административно дело No 398/2008

Дела по КСО

Докладчик: И.Х.Д. 

30.09.2008г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

137

Административно дело No 400/2008

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: А.Б. 

30.09.2008г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ