АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ
Справка за насрочените дела
за периода от 01.10.2008г. до 31.10.2008г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Административно дело No 100/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

01.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

2

Административно дело No 363/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Г.А.С. 

01.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

3

Административно дело No 386/2008

Други административни дела

Докладчик: Г.А.С. 

01.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

4

Административно дело No 394/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Г.А.С. 

01.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

5

КАНД No 263/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

03.10.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

6

КАНД No 264/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

03.10.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

7

КАНД No 265/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

03.10.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

8

КАНД No 266/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

03.10.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

9

КАНД No 285/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

03.10.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

10

КАНД No 301/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

03.10.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

11

КАНД No 307/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

03.10.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

12

КАНД No 308/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

03.10.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

13

КАНД No 277/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

03.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

14

КАНД No 286/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

03.10.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

15

КАНД No 290/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

03.10.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

16

КАНД No 291/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

03.10.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

17

КАНД No 292/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

03.10.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

18

Административно дело No 331/2008

Дела по ЗМВР

Докладчик: Б.В.Ц. 

06.10.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

19

Административно дело No 356/2008

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Докладчик: Б.В.Ц. 

06.10.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

20

Административно дело No 351/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

06.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

21

Административно дело No 382/2008

Други административни дела

Докладчик: Б.В.Ц. 

06.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

22

Административно дело No 405/2008

Дела по КСО

Докладчик: Б.В.Ц. 

06.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

23

Административно дело No 284/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

06.10.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

24

Административно дело No 389/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

06.10.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

25

Административно дело No 412/2008

Други административни дела

Докладчик: Б.В.Ц. 

06.10.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

26

Административно дело No 263/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

06.10.2008г. 13:30ч.

27

Административно дело No 307/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

06.10.2008г. 13:30ч.

28

Административно дело No 368/2008

Други административни дела

Докладчик: И.Х.Д. 

07.10.2008г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

29

Административно дело No 406/2008

Дела по ЗОС

Докладчик: И.Х.Д. 

07.10.2008г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

30

Административно дело No 248/2007

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

07.10.2008г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

31

Административно дело No 397/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

07.10.2008г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

32

Административно дело No 189/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

08.10.2008г. 10:00ч.

33

Административно дело No 269/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

08.10.2008г. 10:15ч.

34

Административно дело No 286/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

08.10.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

35

Административно дело No 313/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

08.10.2008г. 10:30ч.

36

Административно дело No 318/2008

Дела по КСО

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

08.10.2008г. 10:45ч.

37

Административно дело No 329/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

08.10.2008г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

38

Административно дело No 137/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

09.10.2008г. 09:30ч.

39

Административно дело No 340/2008

Дела по КСО и ЗСП

Председател и докладчик: А.Б. 

09.10.2008г. 12:30ч.

40

Административно дело No 330/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

09.10.2008г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

41

Административно дело No 261/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

09.10.2008г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

42

Административно дело No 366/2008

Дела по ЗОС

Председател и докладчик: А.Б. 

09.10.2008г. 13:30ч.

43

Административно дело No 365/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: А.Б. 

09.10.2008г. 14:00ч.

44

Административно дело No 372/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

09.10.2008г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

45

КАНД No 300/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

10.10.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

46

КАНД No 269/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

10.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

47

КАНД No 270/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

10.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

48

КАНД No 276/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

10.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

49

КАНД No 279/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

10.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

50

КАНД No 280/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

10.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

51

КАНД No 281/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

10.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

52

КАНД No 282/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

10.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

53

КАНД No 283/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

10.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

54

КАНД No 284/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

10.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

55

КАНД No 294/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

10.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

56

КАНД No 272/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

10.10.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

57

КАНД No 273/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

10.10.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

58

Административно дело No 350/2007

Други административни дела

Председател и докладчик: А.Б. 

10.10.2008г. 11:00ч.

59

КАНД No 271/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

10.10.2008г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

60

Административно дело No 433/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

13.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

61

Административно дело No 425/2008

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: М.Й.А. 

13.10.2008г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

62

Административно дело No 432/2008

Други административни дела

Докладчик: М.Й.А. 

13.10.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

63

Административно дело No 421/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Г.А.С. 

15.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

64

Административно дело No 428/2008

Дела по ЗМВР

Докладчик: Г.А.С. 

15.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

65

Административно дело No 277/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

15.10.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

66

Административно дело No 354/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

15.10.2008г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

67

Частно административно дело (К) No 385/2008

Частни касационни производства

Председател: А.Б.
Докладчик: Д.Л.П. 

17.10.2008г. 10:00ч.

68

КАНД No 142/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

17.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

69

КАНД No 267/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

17.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

70

КАНД No 268/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

17.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

71

КАНД No 302/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

17.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

72

КАНД No 303/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

17.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

73

КАНД No 305/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

17.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

74

КАНД No 306/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

17.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

75

КАНД No 311/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

17.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

76

Частно административно дело (К) No 427/2008

Частни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

17.10.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

77

КАНД No 287/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

17.10.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

78

КАНД No 288/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

17.10.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

79

КАНД No 289/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

17.10.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

80

КАНД No 304/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

17.10.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

81

Административно дело No 400/2008

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Председател и докладчик: А.Б. 

17.10.2008г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

82

Административно дело No 283/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

20.10.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

83

Административно дело No 390/2008

Дела по ЗОС

Докладчик: Б.В.Ц. 

20.10.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

84

Административно дело No 413/2008

Дела по КСО

Докладчик: Б.В.Ц. 

20.10.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

85

Административно дело No 416/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

20.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

86

Административно дело No 180/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

21.10.2008г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

87

Административно дело No 251/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

21.10.2008г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

88

Административно дело No 419/2008

Други административни дела

Докладчик: И.Х.Д. 

21.10.2008г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

89

Административно дело No 439/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

21.10.2008г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

90

Административно дело No 181/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

21.10.2008г. 13:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

91

Административно дело No 281/2008

Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

21.10.2008г. 13:45ч.

92

Административно дело No 282/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

21.10.2008г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

93

Административно дело No 292/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

21.10.2008г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

94

Административно дело No 336/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

21.10.2008г. 14:00ч.

95

Административно дело No 110/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

21.10.2008г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

96

Административно дело No 418/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

21.10.2008г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

97

Административно дело No 438/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

21.10.2008г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

98

Административно дело No 348/2008

Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

22.10.2008г. 10:00ч.

99

Административно дело No 392/2008

Други административни дела

Докладчик: Д.Л.П. 

22.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

100

Административно дело No 343/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

22.10.2008г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

101

Административно дело No 190/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

22.10.2008г. 10:30ч.

102

Административно дело No 264/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

22.10.2008г. 10:45ч.

103

Административно дело No 378/2008

Други административни дела

Докладчик: Д.Л.П. 

22.10.2008г. 10:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

104

Административно дело No 391/2008

Други административни дела

Докладчик: Д.Л.П. 

22.10.2008г. 10:55ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

105

Административно дело No 308/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

22.10.2008г. 11:00ч.

106

Административно дело No 327/2008

Искове за защита срещу неоснователно бездействие

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

22.10.2008г. 11:00ч.

107

Административно дело No 402/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

22.10.2008г. 11:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

108

Административно дело No 429/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

22.10.2008г. 11:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

109

Административно дело No 422/2008

Други административни дела

Докладчик: Г.А.С. 

29.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

110

Административно дело No 91/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

30.10.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

111

Административно дело No 257/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

30.10.2008г. 13:00ч.

112

Административно дело No 370/2008

Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ

Докладчик: А.Б. 

30.10.2008г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

113

Административно дело No 410/2008

Други административни дела

Докладчик: А.Б. 

30.10.2008г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

114

Административно дело No 320/2008

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Председател и докладчик: А.Б. 

30.10.2008г. 13:30ч.

115

Административно дело No 334/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

30.10.2008г. 13:30ч.

116

Административно дело No 396/2008

Дела по ЗМСМА

Докладчик: А.Б. 

30.10.2008г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

117

Административно дело No 404/2008

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: А.Б. 

30.10.2008г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

118

Административно дело No 306/2008

Други административни дела

Докладчик: А.Б. 

30.10.2008г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

119

Административно дело No 456/2008

Дела по КСО

Докладчик: А.Б. 

30.10.2008г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ