Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

22.02.2016
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - Адм. дело 15/2016

На 14.01.2016 г. в Административен съд гр. Кюстендил е образувано административно дело № 15 по описа на съда за 2016 г. по жалба на Сдружение на пострадалите имуществено от недобросъвестността на община Кюстендил /СПИНОК/ срещу Решение №33/29.12.2015г. на Общински съвет – Кюстендил.
С оспореното решение Общински съвет Кюстендил приема:
1. Актуализиран годишен план на бюджета за 2015 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, по предварителни данни съобразно касовото му изпълнение по пълна бюджетна класификация към 31.12.2015г.
2. Одобрява окончателен Поименен списък за капиталови разходи за 2015г., по обекти и източници на финансиране, съгласно Протокол №4.
Оспорващият иска от съда да обяви решението на Общински съвет Кюстендил за незаконосъобразно на основание чл.146, т.3-5 от АПК.
Производството по делото е в етап  отстраняване на нередовности и проверка допустимостта на жалбата.

15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 309/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 280/2018 г. [ още ...]

09.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 331/2018 г. [ още ...]

08.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018 г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422/2018г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 240/2018 г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 241/2018г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 287/2018г. [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по дам. дело № 282/2018г [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 176/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 225/2018г. [ още ...]

21.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 388/2018 г. [ още ...]

19.09.2018
Прессъобщение по адм. дело 202/2018г. [ още ...]

Страница: 123456789101112131415161718
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас