Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

22.02.2016
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - Адм. дело 17/2016

На 14.01.2016 г. в Административен съд гр. Кюстендил е образувано адм.д. № 17/2016 г. по описа на съда по жалба на Сдружение на пострадалите имуществено от недобросъвестността на Община Кюстендил / СПИНОК/ срещу Решение № 39/29.12.2015 г на Общински съвет – Кюстендил, с което на основание чл. 21, ал.1, т,т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 8, т. 25 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общинският съвет е утвърдил коригирания проект на договор, Приложение № 5, като част от тръжната документация, утвърдена в Решение № 846/28.04.2011 г. на Общински съвет – Кюстендил.
Решение № 846/28.04.2011 г. на ОбС Кюстендил касае обявен публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 41112.500.1999 с административен адрес – тр. Кюстендил, ул. “Раковски “ № 46.

15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 309/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 280/2018 г. [ още ...]

09.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 331/2018 г. [ още ...]

08.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018 г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422/2018г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 240/2018 г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 241/2018г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 287/2018г. [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по дам. дело № 282/2018г [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 176/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 225/2018г. [ още ...]

21.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 388/2018 г. [ още ...]

19.09.2018
Прессъобщение по адм. дело 202/2018г. [ още ...]

Страница: 123456789101112131415161718
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас