Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
04.12.2018
Прессъобщение по адм. дело № 442/2018г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

18.04.2016
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

В изпълнение на Плана за действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт за 2016-2017 год. за административните съдилища на територията на РБ и с цел популяризиране дейността на Административен съд Кюстендил, повишаване на правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност и изграждане на доверие в съдебната система, на 15.04.2016 год. Административен съд-Кюстендил проведе „Ден на отворените врати".
Най-голям интерес към инициативата проявиха ученици от средните и основните училища в града, както и представители на медиите.
Центърът за кариерно развитие в гр.Кюстендил чрез Михаела Владимирова – ръководител и Елена Клинчова – кариерен консултант, организира посещение на ученици от осмите класове на   Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов"   гр. Кюстендил.  Те бяха придружени и от психолога на гимназията. На учениците беше предоставена възможност да присъстват в съдебна зала, където имаше насрочени открити касационни заседания. След заседанието зам. председателя на съда съдия Даниела Петрова проведе специална среща, на която запозна посетителите с основната дейност на съда и отговоря на поставяни от тях въпроси.
Както всяка година и сега, на учениците най–силно впечатление направиха арестантските помещения, пригодени за лишените от свобода.
През целия ден всички посетители имаха възможност да разгледат и да се запознаят с дейността на регистратурата и съдебните деловодства, както и да посетят съдебните зали.
На тръгване от съда на всички бяха предоставяни информационни материали и брошури за дейността на Административен съд Кюстендил.
Съставът на Административен съд гр. Кюстендил благодари на всички отзовали се да се запознаят с дейността на съда, на учениците и техните учители за проявената активност и интерес към работата на магистратите и съдебните служители.

04.12.2018
Прессъобщение по адм. дело № 442/2018г. [ още ...]

27.11.2018
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА 2018/2019 год. [ още ...]

27.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018г. [ още ...]

21.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 278/2018 [ още ...]

21.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 279/2018 [ още ...]

19.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 334/2018 г. [ още ...]

15.11.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

14.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018г. [ още ...]

13.11.2018
Прессъобщение по адм.дело № 387 [ още ...]

05.11.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 242/2018 г. [ още ...]

05.11.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 332/2018 г. [ още ...]

31.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 454/2018г. [ още ...]

30.10.2018
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА 2018/2019 год. [ още ...]

29.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 277/2018г [ още ...]

22.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 281/2018г. [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас