Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 283/2018г [ още ... ]

 

НОВИНИ

13.05.2016
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - Адм. дело 16/2016

С Определение № 262/12.05.2016 г., постановено по адм. д.№ 16/2016 г. по описа на Административен съд Кюстендил,  на основание чл. 159, т. 1 и т. 4 от АПК съдът  е оставил без разглеждане жалбата на Сдружение с общественополезна дейност с наименование “Сдружение на пострадалите имуществено от недобросъвестността на Община Кюстендил / СПИНОК / срещу решение № 36 по протокол № 4/29.12.2015 г. на ОбС – Кюстендил и е прекратил производството по делото.
На същата дата е депозирана Молба за бавност с вх. № 2108 от Ангел Иванов Ангелов, като представител на СПИНОК, с която се иска незабавно насрочване и разглеждане на делото в открито съдебно заседание.
По молбата съдът е изискал допълнително становище от вносителя предвид постановеното съдебно определение във връзка с правилата на чл. 256, ал. 1 и ал. 2 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК. Към датата на публикуване на прессъобщението, такова становище не е постъпило от вносителя.

15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 328/2018г [ още ...]

15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 301/2018г [ още ...]

15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 283/2018г [ още ...]

15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 51/2019г [ още ...]

28.01.2019
Прессъобщение по адм. дело № 442/2018г. [ още ...]

19.12.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422 [ още ...]

04.12.2018
Прессъобщение по адм. дело № 442/2018г. [ още ...]

27.11.2018
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА 2018/2019 год. [ още ...]

27.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018г. [ още ...]

21.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 278/2018 [ още ...]

21.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 279/2018 [ още ...]

19.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 334/2018 г. [ още ...]

15.11.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

14.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018г. [ още ...]

13.11.2018
Прессъобщение по адм.дело № 387 [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас