Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
23.12.2019
Прессъобщение - адм. дело № 371/2019 г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

02.05.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – адм.д. № 47/2015 год. – „Чифте баня“

С решение № 5320/27.04.2017 г., по адм. дело № 3587/2016 г. Върховният административен съд отмени Решение № 25/05.02.2016 г., постановено по адм. дело № 47/2015 г. по описа на Административен съд-Кюстендил и върна делото за ново разглеждане от друг състав на съда. С решението си Административен съд – Кюстендил отмени като незаконосъобразно Решение №959 по протокол №36 от заседание от 03.02.2015год. на Общински съвет - Кюстендил.  
Адм. дело № 47/2015 год. е образувано по жалба на ПП „АТАКА“ – общински сбор – Кюстендил и “Сдружение на пострадалите имуществено от недобросъвестността на Община Кюстендил” / СПИНОК / срещу Решение № 959 по Протокол № 36 от заседание на Общински съвет Кюстендил, проведено на 03.02.2015 г. С посоченото решение Общинският съвет дава съгласие за обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите, заедно на два недвижими имота – частна общинска собственост – двуетажна масивна сграда “Чифте баня” и двуетажна масивна сграда  – Бръснаро-фризьорски салон.

Решение № 5320/27.04.2017 г., по адм. дело № 3587/2016 г. на ВАС

02.04.2012
Поздравления [ още ...]

07.03.2012
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ [ още ...]

02.03.2012
Пет години Административен съд Кюстендил [ още ...]

14.02.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

27.01.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

08.07.2011
Заповед [ още ...]

21.06.2011
Малка обществена поръчка [ още ...]

17.02.2011
Годишно отчетно събрание за дейността на съда за 2010 г. [ още ...]

02.12.2010
Натовареност за първото полугодие [ още ...]

21.10.2010
Подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и строителна линия [ още ...]

26.02.2010
Годишно отчетно събрание за дейността на Административен съд [ още ...]

16.06.2008
Стартира обновения сайт на НИП [ още ...]

11.04.2008
УВЕДОМЛЕНИЕ [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819202122232425
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас