Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

08.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 251/2017 г.

На 09.08.2017 г. в Административен съд гр. Кюстендил е образувано административно дело №251/2017 по описа на съда по протест от Марияна Сиракова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил срещу чл.45, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Невестино, приета с Решение №318/07.07.2014 г. от Общински съвет – Невестино на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от ЗОС.
    С разпореждане от 22.08.2017 г. съдът е изискал от председателя на Общински съвет – Невестино представянето на доказателства, относими към приемането на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Невестино.
    По делото е насрочено открито съдебно заседание на 24.11.2017 г. от 10.00 часа в съдебна зала І.

15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 309/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 280/2018 г. [ още ...]

09.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 331/2018 г. [ още ...]

08.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018 г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422/2018г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 240/2018 г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 241/2018г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 287/2018г. [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по дам. дело № 282/2018г [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 176/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 225/2018г. [ още ...]

21.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 388/2018 г. [ още ...]

19.09.2018
Прессъобщение по адм. дело 202/2018г. [ още ...]

Страница: 123456789101112131415161718
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас