Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

29.01.2018
ПРЕКРАТЕНО Е ДЕЛОТО ПРОТИВ ТЕКСТОВЕ ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСВО НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

С определение, постановено в закрито съдебно заседание на 29.01.2018 г., тричленен състав на Административен съд – Кюстендил е прекратил производството по адм. дело № 346/2017 г. по описа на съда поради оттегляне на подзаконовия нормативен акт в протестираната му част.

По делото са представени доказателства, че Общински съвет – Кочериново със свое Решение № 119 по Протокол № 17 от заседание, проведено на 03.11.2017 г., е приел допълнение и изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кочериново, област Кюстендил, като е отменена оспорената разпоредба.

С приетото изменение на протестираната разпоредба е постигнато целеното от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ привеждане на местния нормативен акт в съответствие със закона. 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен Административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 309/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 280/2018 г. [ още ...]

09.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 331/2018 г. [ още ...]

08.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018 г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422/2018г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 240/2018 г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 241/2018г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 287/2018г. [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по дам. дело № 282/2018г [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 176/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 225/2018г. [ още ...]

21.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 388/2018 г. [ още ...]

19.09.2018
Прессъобщение по адм. дело 202/2018г. [ още ...]

Страница: 123456789101112131415161718
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас