Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
04.12.2018
Прессъобщение по адм. дело № 442/2018г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

20.02.2018
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ ОТЧИТА УВЕЛИЧЕН БРОЙ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕЗ 2017 Г. ПО ПРОТЕСТИ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - КЮСТЕНДИЛ

През 2017 година Административен съд – Кюстендил отчита увеличен брой на  делата, образувани по протести на Окръжна прокуратура – Кюстендил в сравнение с предходната година. Общият брой на образуваните дела е 36, като 27 от тях са приключили, а 9 са висящи към 01.01.2018 г.

Предмет на протестите са разпоредби от наредби и правилници на общинските съвети във всички общини от Кюстендилския съдебен район. Най-многобройни са делата по протести срещу наредби на Общински съвет - Дупница (9 бр.). Следват дела по протести срещу наредби на Общински съвет- Невестино (6 бр.), Общински съвет - Рила ( 6 бр.), Общински съвет Бобов дол (5 бр.), Общински съвет - Кюстендил (3 бр.),  Общински съвет - Кочериново (2 бр.), Общински съвет - Трекляно  (2 бр.), Общински съвет -  Бобошево (2 бр.) и Общински съвет - Сапарева баня (1 бр).
През годината най-много са образуваните дела срещу наредби за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги – 13 бр.

8 бр. са делата срещу наредби за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост; 

6 бр. са делата срещу наредби за управление на общинските пътища;

2 бр. са делата, образувани срещу наредби за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини;

2  бр. са делата срещу наредба за рекламната и информационната дейност;

2 бр. са делата срещу наредбата за преместваеми обекти, за реклами, информационни и декоративно-монументални елементи;

2  бр. дела са образувани и срещу правилници на общинските съвети;

1 бр. дело е образувано срещу наредба за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства;

Анализът на данните показва, че от свършените през миналата година 27 бр.дела по протести на прокуратурата, 16 бр. дела са уважени изцяло от съда и оспорените разпоредби са отменени. 12. Бр. са прекратени след като общинските съвети са съобразили постъпилите протести и са изменили или отменили оспорените норми непосредствено след образуване на съдебните производства. По 3 бр. дела съдът е обявил за нищожни разпоредбите от оспорените наредби.

23.02.2016
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - Адм. дело 47/2015 [ още ...]

22.02.2016
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - Адм. дело 15/2016 [ още ...]

22.02.2016
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - Адм. дело 16/2016 [ още ...]

22.02.2016
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - Адм. дело 17/2016 [ още ...]

08.02.2016
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

05.02.2016
Проучване сред експерти-вещи лица [ още ...]

08.01.2016
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - Адм. дело 334/2015 [ още ...]

08.01.2016
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - Адм. дело 333/2015 [ още ...]

21.12.2015
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - Адм. дело 362/2015 [ още ...]

17.12.2015
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - Адм. дело 333/2015 [ още ...]

16.12.2015
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - Адм. дело 340/2015 [ още ...]

08.12.2015
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - Адм. дело 334/2015 [ още ...]

07.12.2015
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - Адм. дело 348/2015 [ още ...]

07.12.2015
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - Адм. дело 365/2015 [ още ...]

07.12.2015
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - Адм. дело 351/2015 [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас