Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 283/2018г [ още ... ]

 

НОВИНИ

21.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 388/2018 г.

С определение, постановено в закрито съдебно заседание на 21.09.2018 г., тричленен състав на Административен съд – Кюстендил е прекратил производството по адм. дело № 388/2018 г. по описа на съда, отменяйки определението си от 30.08.2018 г., с което съдът е насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание.

По делото са представени доказателства от председателя на Общински съвет – Бобошево, че с Решение № 529 по Протокол № 44 от 30.08.2018г. Общинският съвет е изменил разпоредбите на чл.9, ал.2  и на чл. 75, ал.2 от Наредба  №1 за опазване на обществения ред в община Бобошево  в оспорените им части, като се е съобразил с доводите в протеста и относимите норми на Закона за защита от шума и ЗАНН, а разпоредбата на чл.73 от Наредбата е отменена изцяло.

Оспорващият прокурор от Окръжна прокуратура – Кюстендил е заявил становище за прекратяване на производството по делото, което счита за лишено от предмет на оспорване.
Съдебният акт е постановен на основание чл.159, т.3  във вр. с чл.196 от АПК.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен Административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 328/2018г [ още ...]

15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 301/2018г [ още ...]

15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 283/2018г [ още ...]

15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 51/2019г [ още ...]

28.01.2019
Прессъобщение по адм. дело № 442/2018г. [ още ...]

19.12.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422 [ още ...]

04.12.2018
Прессъобщение по адм. дело № 442/2018г. [ още ...]

27.11.2018
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА 2018/2019 год. [ още ...]

27.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018г. [ още ...]

21.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 278/2018 [ още ...]

21.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 279/2018 [ още ...]

19.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 334/2018 г. [ още ...]

15.11.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

14.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018г. [ още ...]

13.11.2018
Прессъобщение по адм.дело № 387 [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас