Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 283/2018г [ още ... ]

 

НОВИНИ

27.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018г.

С Решение № 254 от 26.11.2018 г., постановено по административно дело № 382/2018 г. по описа на съда, тричленен състав на Административен съд – Кюстендил ОТМЕНИ като незаконосъобразна разпоредбата на чл.13, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество относно израза „… с изключение на подлежащите на концесиониране обекти…“, приета от Общински съвет Дупница с Решение №8 по Протокол №1/31.01.2018г., изменяна и допълвана с решения №94/29.05.2008г., №143/01.09.2008г., №148/30.09.2008г., №170 и №172/40.10.2008г., №36/30.04.2009г., №103/11.09.2009г., №10/18.01.2010г., №110/30.06.2011г., №170/21.12.2012г., №102/27.06.2014г., №37/27.02.2015г., №48/27.03.2015г., №50/30.03.2018г., изменена с Решение №77/10.04.2018г. на КнАдмС.
В мотивите си съдът излага доводи за  допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, както и противоречие с нормативни актове от по-висока степен.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 328/2018г [ още ...]

15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 301/2018г [ още ...]

15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 283/2018г [ още ...]

15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 51/2019г [ още ...]

28.01.2019
Прессъобщение по адм. дело № 442/2018г. [ още ...]

19.12.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422 [ още ...]

04.12.2018
Прессъобщение по адм. дело № 442/2018г. [ още ...]

27.11.2018
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА 2018/2019 год. [ още ...]

21.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 278/2018 [ още ...]

21.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 279/2018 [ още ...]

19.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 334/2018 г. [ още ...]

15.11.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

14.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018г. [ още ...]

13.11.2018
Прессъобщение по адм.дело № 387 [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас