Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
23.12.2019
Прессъобщение - адм. дело № 371/2019 г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

19.12.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422

С определение, постановено в закрито съдебно заседание на 18.12.2018 г., тричленен състав на Административен съд – Кюстендил прекрати производството по адм. дело № 422/2018 г. по описа на съда, отменяйки определението си за насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание.
По делото са представени доказателства от председателя на Общински съвет – Рила, че с Решение № 605 по Протокол № 61 от 17.12.2018г. Общинският съвет е отменил оспорената в частта относно израза „… или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили“ разпоредба  на чл.75, ал. 2 от  Наредбата за обществения ред на територията на Община Рила, приета с Решение №533/25.11.2010г., изменена и допълнена с Решения №277/31.01.2013г., №747/30.07.2015г. и №764/24.09.2015г. на Общински съвет Рила.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен Административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

09.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 331/2018 г. [ още ...]

08.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018 г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422/2018г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 240/2018 г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 241/2018г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 287/2018г. [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по дам. дело № 282/2018г [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 176/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 225/2018г. [ още ...]

21.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 388/2018 г. [ още ...]

19.09.2018
Прессъобщение по адм. дело 202/2018г. [ още ...]

12.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 267/2018 г. [ още ...]

10.09.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 285/2018 г. [ още ...]

10.09.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 328/2018 г. [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819202122232425
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас