Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
23.12.2019
Прессъобщение - адм. дело № 371/2019 г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

10.04.2019
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 70/2019 г.

С определение, постановено в закрито заседание на 29.03.2019 г., тричленен състав на Административен съд – Кюстендил е ПРЕКРАТИЛ производството по адм. дело № 70/2019 г. по описа на съда, образувано по подаден протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Кюстендил срещу Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система в Община Бобошево, приета с Решение №142/26.02.2009г. на Общински съвет Бобошево в частта на чл.7, чл.11, ал.1, чл.17, чл.31 и чл.38.
С молба изх.№02-500/27.03.2019г. на Председателя на Общински съвет Бобошево е изпратен препис от Решение №596 по Протокол №51/28.02.2019г. за отмяна на оспорените текстове от подзаконовия нормативен акт, ведно с извадка от сайта на Общината за обявяване на изменението на Наредбата.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен Административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

09.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 331/2018 г. [ още ...]

08.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018 г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422/2018г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 240/2018 г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 241/2018г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 287/2018г. [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по дам. дело № 282/2018г [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 176/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 225/2018г. [ още ...]

21.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 388/2018 г. [ още ...]

19.09.2018
Прессъобщение по адм. дело 202/2018г. [ още ...]

12.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 267/2018 г. [ още ...]

10.09.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 285/2018 г. [ още ...]

10.09.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 328/2018 г. [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819202122232425
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас