Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
23.12.2019
Прессъобщение - адм. дело № 371/2019 г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

21.06.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Административен съд гр. Кюстендил с решение № 125 от 20.06.2012 г. по административно дело № 230/2011 г. ОТМЕНЯ решение № 2СР от 14.03.2009г. на Общинска служба по земеделие – гр. Кочериново, в частта по раздел ІІ, от т. 2 до т. 9 включително и т. 11 /имоти с номера 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 и 314/, т. 65 и от т. 67 до т. 70 включително, както и имотите по т. 81, т. 82, т. 83, т. 84, т. 85, т. 96, т. 104, т. 117, т. 119, т. 128 и т. 132 / имоти с номера 445, 447, 448, 449 и 450, 463, 465, 466, 467, 468, 547, 563, 650, 707, 761, 1008 /, т. 66 /номер 446/, т. 94 /номер 513/, т. 97 /номер 554/, т. 98 /номер 555/, т. 103 /номер 561/, т. 114 /номер 642/, т. 115 /номер 646/, т. 116 /номер 647/, т. 118 /номер 651/, т. 120 /номер 710/, т. 121 /номер 711/, т. 122 /номер 807/, т. 130 /номер 1003/, т. 135 /номер 619/, т. 123, 124, 125, 126, 136, 137, 138, 139, 140, 141 /съответно имоти с номера 808, 835, 836, 838, 8003, 6001, 6002, 957, 2002, 2003/ и ИЗПРАЩА административната преписка на Общинската служба по земеделие – гр. Кочериново за произнасяне с решение при съобразяване задължителните указания в настоящото съдебно решение по тълкуване и прилагане на закона.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Кочериново, с адрес гр. Кочериново, област Кюстендил, в частта й срещу решение 2СР от 14.03.2009г., раздел ІІ, на Общинската служба по земеделие – гр. Кочериново, в следните му части : по т. 1 и т. 64 /имоти с номера 304 и 444/, по т. 16 /имот 390/, т.129 /имот 520/, т. 131 /имот 1004/, т. 133 /имот 1014/, т. 134 /имот 999/, по т. 10 /имот 313/, т. 12 /имот 382/, т. 13 /имот 383/, т. 14 /384/, т. 15 /имот 385/; от т. 17 до т. 63 включително /имоти с номера 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 /; от т. 71 до т. 80 включително /имоти с номера 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460/; от т. 86 до т. 93 включително /имоти с номера 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476/; т. 95 /имот 527/; от т. 99 до т.102 включително /имоти с номера 557, 558, 559, 560/; от т. 105 до т. 113 включително /имоти с номера 589, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 597 и 598/ и по т. 127 /имот 845/.
Производството е касационно по реда на АПК. Пред Административния съд се обжалва решение на Дупнишкия районен съд по адм. дело № 2524/2010 г. Поради повторна отмяна на първоинстанционното съдебно решение на основание чл. 222, ал. 2, т. 1 от АПК административният съд се е произнесъл като инстанция по съществото на спора за законосъобразността на решение № 2СР/14.03.2009 г. на Общинската служба по земеделие – гр. Кочериново в частта по раздел ІІ, с която е отказано възстановяване в стари реални граници на 141 броя имоти – гори и земи по смисъла на ЗВСГЗГФ на Община Кочериново.
Решението на Административен съд гр. Кюстендил е окончателно.


02.04.2012
Поздравления [ още ...]

07.03.2012
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ [ още ...]

02.03.2012
Пет години Административен съд Кюстендил [ още ...]

14.02.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

27.01.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

08.07.2011
Заповед [ още ...]

21.06.2011
Малка обществена поръчка [ още ...]

17.02.2011
Годишно отчетно събрание за дейността на съда за 2010 г. [ още ...]

02.12.2010
Натовареност за първото полугодие [ още ...]

21.10.2010
Подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и строителна линия [ още ...]

26.02.2010
Годишно отчетно събрание за дейността на Административен съд [ още ...]

16.06.2008
Стартира обновения сайт на НИП [ още ...]

11.04.2008
УВЕДОМЛЕНИЕ [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819202122232425
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас