Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

02.07.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 159, т.5 от АПК с Определение №287/29.06.2012 г., постановено по административно дело №147/2012 г. по описа на Кюстендилски административен съд, жалбата на Кмета на Община Кюстендил против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №РД-30-066/21.04.2012 г. на Началника на Областен отдел “Контролна дейност” – ДАИ гр. Кюстендил е оставена без разглеждане, а производството по делото е прекратено.
С административния акт – предмет на жалбата е наложена принудителна административна мярка на основание чл.107, ал.1 от Закона за автомобилните превози във връзка с чл.106а, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 и т.4 от ЗАП – спиране от движение за срок от 6 месеца, чрез сваляне и отнемане на предната табела с регистрационен номер и отнемането на свидетелството за регистрация на товарен автомобил ИВЕКО МЛ 120 Е 18, собственост на Община Кюстендил. Посоченият в заповедта автомобил е репатриращият автомобил, който Община Кюстендил използва за осигуряване безопасността на движението в града.
Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 309/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 280/2018 г. [ още ...]

09.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 331/2018 г. [ още ...]

08.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018 г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422/2018г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 240/2018 г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 241/2018г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 287/2018г. [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по дам. дело № 282/2018г [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 176/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 225/2018г. [ още ...]

21.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 388/2018 г. [ още ...]

19.09.2018
Прессъобщение по адм. дело 202/2018г. [ още ...]

Страница: 123456789101112131415161718
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас