Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

10.07.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

С решеншие № 138 от 10.07.2012 г. по административно дело №131/2012 г. по описа на КАС съдът е потвърдил решение №123 по протокол №21/14.05.2012 г. на Общинска избирателна комисия – Кюстендил, с което е обявен резултата от новия избор за общински съветници, провел се в Община Кюстендил на 13.05.2012 г. С решението съдът е прекратил като недопустимо производството по делото спрямо присъединилия се към жалбите на Сиана Атанасова Антова, ПП “ГЕРБ” и ПП “АТАКА” Владислав Кирилов Лехчански. Жалбите са преценени като неоснователни. Решението на ОИК според съда е издадено от компетентен орган, при спазване на установената форма, без нарушения в административнопроизводствените правила, водещи до недействителност на избора, в съответствие с материалноправните норми и целта на Изборния кодекс. Съдът е приел за неоснователно възражението в жалбите, че участието на Кмета на Община Кюстендил в предизборната агитация е в нарушение на чл.134 и чл.145 във вр. с чл.4 от ИК, коментирайки административнонаказателната отговорност по чл.299 от ИК. Грешките в интегралната бюлетина са отчетени от съда като технически съгласно чл.225, ал.3, т.1 от ИК. Чрез монтираните камери за видеонаблюдение съдът е приел, че не е осъществен контрол върху т. н. контролиран зависим вот от страна на кмета, тъй като гаранциите за спазване на тайния вот по ИК са спазени. Съдът е приел за неоснователно възражението, че регистрирания рекорден брой застъпници представлява легален способ за осъществяване на т. н. контролиран вот и купуване на гласове. Прието е, че правилата на ИК не определят максимален брой на застъпниците. Възраженията за купуване и продаване на гласове съдът е приел за недоказани, поради липсата на образувани и приключени наказателни дела. Неправилното преброяване и отчитане на гласовете в избирателни секции №23 и №96 съгласно Методиката за определяне на резултатите, според съда не влияе върху окончателното разпределение на мандатите от ОИК.
Решението подлежи на обжалване от страните с касационни жалби пред ВАС в 7-мо дневен срок от обявяването му в с.з. на 10.07.2012г.

15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 309/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 280/2018 г. [ още ...]

09.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 331/2018 г. [ още ...]

08.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018 г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422/2018г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 240/2018 г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 241/2018г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 287/2018г. [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по дам. дело № 282/2018г [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 176/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 225/2018г. [ още ...]

21.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 388/2018 г. [ още ...]

19.09.2018
Прессъобщение по адм. дело 202/2018г. [ още ...]

Страница: 123456789101112131415161718
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас