Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
19.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 334/2018 г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

27.09.2012
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Определение №11682 от 24.09.2012 г., постановено по административно дело №10533/2012 г. по описа на Върховен административен съд, Определение №287 от 29.06.2012 г., постановено по административно дело №147/2012 г. по описа на Административен съд – Кюстендил е отменено, а делото е върнато на КАС за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане и решаване на спора.
С Определение №393/26.09.2012 г., постановено по административно дело №147/2012 г. по описа на КАС, съдът е насрочил открито съдебно заседание, в което ще бъде разгледано оспорването на Заповед №РД-30-066/21.04.2012 г. на Началника на Областен отдел “Контролна дейност-ДАИ” гр. Кюстендил от Петър Паунов – Кмет на Община Кюстендил. На основание чл.107, ал.1 от Закона за автомобилните превози във връзка с чл.106а, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 и т.4 от ЗАП с нея е спрян от движение за срок от 6 месеца, чрез сваляне и отнемане на предната табела с регистрационен номер и отнемането на свидетелството за регистрация товарен автомобил ИВЕКО МЛ 120 Е 18 , собственост на Община Кюстендил. Посоченият в заповедта автомобил е репатриращият автомобил, който община Кюстендил използва за осигуряване безопасността на движението в града.
Делото е насрочено за 30.10.2012 г. от 14.00 часа в съдебна зала №4.


19.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 334/2018 г. [ още ...]

15.11.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

14.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018г. [ още ...]

13.11.2018
Прессъобщение по адм.дело № 387 [ още ...]

05.11.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 242/2018 г. [ още ...]

05.11.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 332/2018 г. [ още ...]

31.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 454/2018г. [ още ...]

30.10.2018
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА 2018/2019 год. [ още ...]

29.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 277/2018г [ още ...]

22.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 281/2018г. [ още ...]

15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 309/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 280/2018 г. [ още ...]

09.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 331/2018 г. [ още ...]

08.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018 г. [ още ...]

Страница: 123456789101112131415161718
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас