Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

28.11.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Административен съд – Кюстендил с Решение № 198 от 28.11.2012 г. по административно дело № 147/2012 г. ОТМЕНЯ оспорената от кмета на община Кюстендил Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-30-066/21.04.2012 г. на Началника на Областен отдел “ Контролна дейност - ДАИ” гр. Кюстендил, с която на основание чл. 106а ал. 1 т. 1 и ал. 2 т. 1 и т. 4 от Закона за автомобилните превози, е наложена принудителна административна мярка – “спиране от движение за срок от шест месеца” на товарен автомобил “ИВЕКО МЛ 120 Е 18”, с регистрационен № КН 6420 АТ, собственост на Община Кюстендил.
Обжалваният административен акт е постановен при нарушение на материалния закон - не са налице материалните предпоставки на чл. 106а, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 и т.4 от ЗАвт.П за издаването му.
В административната преписка и от събраните по делото доказателства не се установява, че е извършен обществен превоз, без необходимия за това лиценз. Законодателят ясно е определил субекта и дейността – лице, регистрирано като търговец, извършващо дейност превоз на стоки срещу заплащане с превозно средство, независимо собствено или наето. Субектът, от чието име водачът на товарния автомобил е извършвал превоз, е община Кюстендил. Съгласно чл.136, ал.1 от Конституцията на Република България общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Общината, включително община Кюстендил не е търговец по смисъла на чл.1 от Търговския закон и не може да бъде субект на изискванията за издаване на лиценз по смисъла на чл.7, ал.2 от ЗАвт.П, във връзка с чл.7, ал.3 от същия закон. Преместването на паркирано превозно средство, без знанието на водача, не е превоз. Преместването по ЗДвП е действие в обществен интерес, а не услуга на собственика на преместваното превозно средство. Не е извършен обществен превоз на товари и дейността по преместването на МПС не може да се квалифицира като търговска дейност или договор за превоз между товародател и превозвач по смисъла на чл.49 от ЗАвт.П. Следователно не са налице материалноправните предпоставки за издаване на оспорения административен акт, поради което и прилагането на ПАМ се явява незаконосъобразно.
Решението на Административен съд – Кюстендил не е окончателно и подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването до страните, че е изготвено.

Съдебният акт, ведно с мотивите е публикуван на интернет – страницата на Административен съд – Кюстендил.

15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 309/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 280/2018 г. [ още ...]

09.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 331/2018 г. [ още ...]

08.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018 г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422/2018г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 240/2018 г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 241/2018г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 287/2018г. [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по дам. дело № 282/2018г [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 176/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 225/2018г. [ още ...]

21.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 388/2018 г. [ още ...]

19.09.2018
Прессъобщение по адм. дело 202/2018г. [ още ...]

Страница: 123456789101112131415161718
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас