Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 283/2018г [ още ... ]

 

НОВИНИ

07.03.2013
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

“ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”
В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

В изпълнение на Годишната програма на Висш Съдебен Съвет за повишаване правната култура на гражданите и запознаване обществеността с дейността на органите на съдебната власт на 01.03.2013 г. от 9.00 до 16.00 часа Административен съд – Кюстендил проведе „Ден на отворените врати“.
В рамките на инициативата председателят на съда г-жа Галина Стойчева и зам. председателят Автономка Борисова се срещнаха с ученици и граждани на гр. Кюстендил, представители на местните и национални медии. Административният ръководител разясни функциите и структурата на съдебния орган, видовете разглеждани дела, натовареността на съда според статистически данни, процесуалните срокове за постановяване на съдебните актове.
От 10.00 часа в Зала № І на Административен съд – Кюстендил ученици от Икономически техникум “Йордан Захариев” присъстваха на открито съдебно заседание със съдия-докладчик Галина Стойчева. След края на съдебното заседание учениците се запознаха със съдиите, служители от общата и специализирана администрация, разбраха повече за създаването, структурата и функциите на Административен съд – Кюстендил.
От 11.00 часа в Зала № ІV зам. председателят на Административен съд - Кюстендил съдия Автономка Борисова проведе среща с граждани и гости, на която се разискваха въпроси относно правомощията на административния съд, видовете дела, разглеждани в съда, както и делата с обществен интерес.
В „Деня на отворените врати“ взеха участие над 80 ученици от различни техникуми и гимназии в гр. Кюстендил, като ученици от ПМГ “Проф. Емануил Йорданов” гр. Кюстендил взеха участие в симулативно съдебно-заседание със съдия-докладчик Галина Стойчева. Бяха разисквани различи казуси, представляващи интерес за учениците, в т.ч. казуси във връзка с нарушаване на вечерния час от ученици, допускането им в дискотеки само с родител или пълномощник, както и казуси във връзка със забраната за тютюнопушенето на обществени места.
От 14.00 часа в кабинета на председателя на Административен съд – Кюстендил се проведе среща с ученици и граждани, където председателят на съда отговаря на въпроси интересуващи учениците и гражданите, след което присъстващите разгледаха трите съдебни зали, арестантските помещения, както и кабинетите на съдиите и съдебните служители.
По време на целия ден сградата на съда бе посещавана от граждани, желаещи да се запознаят със съдиите и служителите и получат информация за органа на съдебна власт.

08.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 244/2017 г. [ още ...]

08.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 251/2017 г. [ още ...]

08.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 334/2017 г. [ още ...]

08.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 344/2017 г. [ още ...]

08.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 347/2017 г. [ още ...]

20.10.2017
КОНКУРС - „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” [ още ...]

12.07.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

13.06.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 81/2015 г. - "Ючбунар" [ още ...]

02.06.2017
Продължава изпълнението на Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд - Кюстендил [ още ...]

02.05.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – адм.д. № 47/2015 год. – „Чифте баня“ [ още ...]

20.03.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

07.03.2017
Честване на годишнина на Административен съд - Кюстендил [ още ...]

20.02.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ [ още ...]

25.11.2016
Продължава изпълнението на Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ [ още ...]

11.07.2016
Прессъобщение - адм.д. № 81/2015 год. [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас