Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

01.09.2015
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

П Р Е С С О Б Щ Е Н И Е

 

На 03.08.2015 год. в Административен съд гр. Кюстендил е образувано адм.д. № 215 по описа на съда за 2015 год. по жалба на Сдружение на пострадалите имуществено от недобросъвестността на община Кюстендил /СПИНОК/ за обявяване нищожността на решения №№ 660/24.06.2010 год., 635/27.05.2010 год., ведно с допълващите ги решения с №№ 711, 712, 713, 714, 715/30.09.2010 год. и 771/30.01.2011 год., всички на Общински съвет Кюстендил.

С оспорените решения Общински съвет Кюстендил дава съгласие Община Кюстендил да емитира общински облигационен заем, както и за учредяване на ипотека и особен залог върху общинска собственост.

Оспорващият иска от съда да обяви решенията на Общински съвет Кюстендил за нищожни като приети в противоречие с резултата от проведения референдум, както и при липса на предвиденото в закона мнозинство.

Производството по делото е в етап на проверка за редовност на жалбата и съответно при липса на нередовности - за насрочване в открито съдебно заседание.

 

01.09.2015 год.

15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 309/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 280/2018 г. [ още ...]

09.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 331/2018 г. [ още ...]

08.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018 г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422/2018г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 240/2018 г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 241/2018г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 287/2018г. [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по дам. дело № 282/2018г [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 176/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 225/2018г. [ още ...]

21.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 388/2018 г. [ още ...]

19.09.2018
Прессъобщение по адм. дело 202/2018г. [ още ...]

Страница: 123456789101112131415161718
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас