Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

30.09.2015
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

            На 13.03.2015 год. в Административен съд гр. Кюстендил е образувано адм. дело № 81 по описа на съда за 2015 година по жалба на Сдружение на пострадалите имуществено от недобросъвестността на община Кюстендил /СПИНОК/ срещу решение № 1008 по протокол № 37 от заседание на 26.02.2015 год. на Общински съвет гр. Кюстендил, с което е дадено съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване и е потвърдена пазарната оценка и начална тръжна цена на недвижим имот - частна общинска собственост № 002070 с площ от 4342 кв.м., с начин на трайно ползване почивен дом, находящ се в землището на с. Богослов, община Кюстендил, ведно със сградата в имота със застроена площ от 601 кв.м. на два етажа, монолитна, построена през 1977 год. и е задължил кмета на община Кюстендил да извърши продажбата на имота по т.1 от решението; актуализирана е годишната програма за разпореждане с общинска собственост за 2015 год. с описания в т.1 на решението имот; приета е пазарна оценка и начална тръжна цена на имота в размер на 181200лв. без ДДС.

            По делото е проведено О.С.З. на 09.09.2015 год. Насрочено е и друго О.С.З. на 04.11.2015 год. за събиране на доказателства.

 

15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 309/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 280/2018 г. [ още ...]

09.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 331/2018 г. [ още ...]

08.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018 г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422/2018г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 240/2018 г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 241/2018г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 287/2018г. [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по дам. дело № 282/2018г [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 176/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 225/2018г. [ още ...]

21.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 388/2018 г. [ още ...]

19.09.2018
Прессъобщение по адм. дело 202/2018г. [ още ...]

Страница: 123456789101112131415161718
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас